Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Stredné školy v Nitrianskom kraji majú príležitosť na modernizáciu 22. mája 2019, Pridal: Monika Hozáková

Stredné odborné školy sa môžu prostredníctvom žiadostí zapojiť do výzvy a získať finančné prostriedky na modernizáciu odborných učební.

V marci 2019 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Prostredníctvom spomínaného príspevku majú stredné školy v Nitrianskom kraji možnosť zvýšiť počet študentov na praktickom vyučovaní. Prvá etapa výzvy bola vyhlásená v decembri 2018 a Nitriansky samosprávny kraj sa zapojil šiestimi strednými školami. „Cieľom týchto projektov je modernizácia vybavenia odborných učební stredných škôl pre zvýšenie odbornej pripravenosti absolventov a ich pripravenosť pre aktuálny trh práce,“ povedala hovorkyňa Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Oľga Prekopová.

Nenávratný finančný príspevok tvoria zdroje Európskej únie a štátneho rozpočtu SR, pričom školy môžu získať prostredníctvom fondov EÚ financie až do výšky 3, 8 milióna eur. „Do aktuálnej výzvy sa môžu prihlásiť žiadatelia, ktorí do konca februára 2019 predložil projektový zámer a majú spracovanú hodnotiacu správu,“ dodala hovorkyňa Úradu NSK.

Financie budú určené napríklad na kúpu strojov a prístrojov, ktoré modernizujú a inovujú vyučovací proces na stredných školách. Vďaka tomu sa môže zefektívniť odborná príprava a prax študentov. Zámerom je zlepšiť schopnosti a znalosti absolventov stredných škôl a ich uplatnenie na trhu práce. V súvislosti s modernizáciou vybavenia je možné, že bude potrebné vykonať aj súvisiace stavebné práce.

 

Monika Hozáková

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri