Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Kreslenie vierozvestcov na hrade 28. septembra 2012, Pridal: TV Nitrička

Dom MS v Nitre zorganizoval výtvarnú súťaž "sv. Cyril a Metod očami detí."

Slávnostná vernisáž prác spojená s odovzdávaním cien pre výhercov sa uskutoční v priebehu roku 2013. Najlepšie práce budú ďalej použité na podujatia v rámci Cyrilo-metodského roka, práce budú zrejme vystavené i v Diecéznom múzeu a použité na upomienkových predmetoch múzea.

Naši partneri