Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Podpora exportu v regiónoch SR 23. apríla 2012, Pridal: TV Nitrička

Podporiť export výrobkov z regiónov SR, to bola hlavná myšlienka prednášky, ktorú usporiadala Eximbanka.

Eximbanka má za cieľ podporovať všetkých domácich vývozcov tovarov a služieb.

Naši partneri