Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Poľovníci z Nitry odmeňovali 25. júna 2013, Pridal: TV Nitrička

Mesiac jún si už tradične pripomíname ako „Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody“, ktorý symbolizuje neustále sa opakujúci zrod nového potomstva živočíchov, ako obnoviteľného zdroja našej prírody.

Jún je zároveň aj mesiacom, v priebehu ktorého začína dozrievať úroda na poliach, v záhradách a sadoch, hlavne vďaka namáhavej, ale o to záslužnej práci poľnohospodárov, a taktiež vďaka poľovníkom ktorí, zverené prírodné zdroje starostlivo opatrujú a zveľaďujú.
Celoročná starostlivosť členov Slovenského poľovníckeho zväzu je zameraná predovšetkým na budovanie a údržbu poľovníckych zariadení, na prikrmovanie a pozorovanie zveri, na výsadbu stromčekov a kríkov, ktoré poskytujú úkryt a obživu zveri. Na lesných lúčkach a políčkach sa v tomto období pripravujú zásoby plodín pre zimné prikrmovanie.
Poľovníctvo na Slovensku predstavuje koncepčnú a odbornú činnosť, ktorá sa prevádza v prírode a je vo veľmi úzkom vzťahu k voľne žijúcim živočíchom.
O význame poľovníctva v našej kultúrnej krajine, teda niet pochýb.
Práve Jún preto členovia Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) využívajú už tradične na organizovanie rôznych aktivít vo vlastných poľovníckych združeniach ako sú napríklad: posedenia s rodinnými príslušníkmi pri varení gulášu, spoločenské zábavy, súťaže pre deti a podobne. Za obetavú celoročnú prácu poľovníkov nastáva práve tu, čas aj na ocenenie jednotlivých členov, ktorí sa svojou prácou pričinili o rozvoj Slovenského poľovníctva. V jednotlivých poľovníckych združeniach sa vyhodnocuje práca jednotlivých členov a navrhujú sa poľovníci na vyznamenanie a ocenenie za ich prácu. Osvetová komisia musí jednotlivé návrhy prehodnotiť a podľa daných kritérií vyhodnotí udelenie jednotlivých druhov vyznamenaní. Po splnení podmienok daný návrh schvaľuje predstavenstvo Okresnej organizácie SPZ Nitra, rada Okresnej organizácie SPZ Nitra a rada SPZ. Samotné slávnostné ocenenie vyznamenaných členov sa konalo práve v mesiaci „Jún – mesiaci poľovníctva a ochrany prírody“ v kongresovej sále na internáte A. Bernoláka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dňa 21. júna 2013.
Už v priestoroch vstupnej haly všetkých pozvaných vítali zvuky poľovníckych lesníc s uvítacími poľovníckymi signálmi.
Slávnostné zasadnutie zahájil prof. Imrich Točka, CSc. – predseda Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra (OkO SPZ Nitra) a Obvodnej poľovníckej komory Nitra (OPK Nitra).
Program bol zameraný práve na poďakovanie členom za vykonanú prácu a odovzdávanie jednotlivých vyznamenaní III., II., I. stupňa „Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku“ a vyznamenania Zlatý kamzík.
Po slávnostnom príhovore predsedu osvetovej komisie OkO SPZ Nitra p. Milana Hitku, predseda OkO SPZ Nitra p. prof. Ing. Imrich Točka, CSc. a tajomník OkO SPZ Nitra p. Ing. Pavel Mladý odovzdali jednotlivým členom vyznamenania SPZ.
Po odovzdaní vyznamenaní SPZ predseda OkO SPZ Nitra p. prof. Ing. Imrich Točka, CSc. poinformoval o vydaní knihy „Nitrianske poľovníctvo“, ktorej je autorom a ktorá bola dňa 14. júna 2013 uvedená do života spolu s knihou od autora Ing. Branislava Soviša „Poľovnícke príbehy z Ponitria“ v Nitrianskych Hrnčiarovciach za účasti pozvaných hostí.
Po vyčerpaní programu nasledovalo spoločenské posedenie spolu s pohostením, ktoré sa nieslo v družnej debate a priateľskej atmosfére.
 
 
Milan Hitka
predseda osvetovej komisie OkO SPZ Nitra
 
 
Amatérska kamera:Emil Štrba

Naši partneri