Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Celoštátne kolo Technickej olympiády 27. mája 2015, Pridal: TV Nitrička

Technické súťaže prebiehajú na Katedre techniky a informačných technológií UKF v Nitre už 19 rokov. Pred piatimi rokmi boli zaradené medzi predmetové olympiády. Veľkou mierou sa o to zaslúžili pedagógovia tejto katedry. V tomto školskom roku sa konal už piaty ročník Technickej olympiády.

 

             Organizátorom a hostiteľom
súťažiacich Celoštátneho kola bola v tomto školskom roku práve spomínaná
katedra v Nitre. Súťažiacich prišla pozdraviť i štátna tajomníčka                        PhDr. Romana Kanovská. Vyzdvihla nielen  prácu pedagógov pri príprave žiakov na súťaž
, ale aj snahu samotných žiakov urobiť niečo nad rámec svojich povinností. Na
záver krátkeho príhovoru popriala všetkým súťažiacim veľa úspechov
v súťaži i v ďalšej práci.

Do
celoštátneho kola postupujú dvojice žiakov z kategórie A, ktoré sa
umiestnili v Krajských kolách na 1. mieste. Súťažilo teda 8 dvojíc
z celého Slovenska.

            Súťaž pozostávala z dvoch
častí: vedomostného testu a praktickej časti. Žiaci museli preukázať
nielen teoretické vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti pri zostrojovaní
modelu lietadielka podľa technickej dokumentácie. Práce žiakov hodnotila  štvorčlenná komisia. Kritériom hodnotenia
boli nie len  presnosť, tvorivosť ale aj
estetický výsledok výrobku.

Úspešnými
riešiteľmi boli v tomto školskom roku všetci súťažiaci. Je to dôkaz toho,
že na školách majú žiaci záujem o techniku a to nie len
v teoretickej oblasti .Podľa nového štátneho vzdelávacieho programu sa
zvyšujú i  dotácie hodín na školách pre
tento predmet. Verím, že si súťaž získa nových priaznivcov ,zručných
a tvorivých mladých majstrov.

Výsledkovú
listinu súťaže si môžete pozrieť na stránke
www.minv.sk

fotky_som_redaktor/27_05_2015/DSC_0380__Mobile_.JPG /> 

fotky_som_redaktor/27_05_2015/DSC_0390__Mobile_.JPG />

fotky_som_redaktor/27_05_2015/DSC_0402__Mobile_.JPG />

fotky_som_redaktor/27_05_2015/DSC_0443__Mobile_.JPG /> 

fotky_som_redaktor/27_05_2015/DSC_0444__Mobile_.JPG />

fotky_som_redaktor/27_05_2015/DSC_0470__Mobile_.JPG />

fotky_som_redaktor/27_05_2015/DSC_0488__Mobile_.JPG /> 

fotky_som_redaktor/27_05_2015/DSC_0503__Mobile_.JPG />

fotky_som_redaktor/27_05_2015/DSC_0536__Mobile_.JPG /> 

fotky_som_redaktor/27_05_2015/lietadla__Mobile_.JPG /> 

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri