Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Musica aeterna si koncertmi uctí sv. Cecíliu 20. mája 2021, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

21., 22. a 23. mája 2021 sa po dlhej neželanej „covidovej“ prestávke uskutočnia prvé koncerty súboru pre starú hudbu Musica aeterna. Koncertmi cyklu SANCTA CAECILIA V. si umelci uctia sv. Cecíliu - patrónku hudby a hudobníkov.

Tradíciu koncertov venovaných patrónke hudby a hudobníkov – sv. Cecílii, pod názvom SANCTA CAECILIA,oživil Peter Zajíček, umelecký vedúci súboru pre starú hudbu Musica aeterna, v r. 2016. V. ročník série koncertov sa z dôvodu zavedenia protipandemických opatrení neuskutočnil v plánovanom termíne, patrónku hudby si však pripomenieme dodatočne, v predposledný májový víkend.  

Sv. Cecília vstúpila do hudobnej histórie svojím patronátom v 15. storočí. Atribútom tejto svätice stal hudobný nástroj portatív – prenosný organ. Na Slovensku sa ceciliánska tradícia najväčšmi rozvinula v 19. storočí. V Bratislave sa pravidelne konali ceciliánske slávnosti, ktorých rozkvet súvisel so založením Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina. Štatút spolku stanovil o.i. tzv. „Ceciliánsky deň“ –  cirkevnú slávnosť sviatku sv. Cecílie, v rámci ktorej mala sprievodná liturgická hudba umocňovať slávnostný charakter bohoslužby. Slávenie sviatku sv. Cecílie v minulosti prebiehalo tiež formou duchovných koncertov, na ktoré nadväzuje aj koncertný projekt SANCTA CAECILIA súboru pre starú hudbu Musica aeterna.  

Na vystúpeniach odznie Ouvertúra „La Bizzare“ G dur, TWV 55:G2 pre sláčiky a basso continuo G. Ph. Telemanna (1681 – 1767) a Kantáta pre soprán, tenor, sláčiky a basso continuo HWV 89 „Cecilia, vogli un sguardo“ G. F. Händela (1685 – 1759), v podaní súbor pre starú hudbu Musica aeterna pod umeleckým vedením Petra Zajíčka, a sólistov – sopranistky Lenky Máčikovej a tenoristu Matúša Šimka

Prvý zo série koncertov cyklu SANCTA CAECILIA V. zaznie v piatok, 21.mája 2021 o 18:00 v Synagóge v Nitre; druhý sa uskutoční v sobotu, 22. mája 2021 o 18.00h v Koncertnej sieni Klarisiek v Bratislave, a koncertné trojdnie venované sv. Cecílii sa ukončí v nedeľu, 23. mája 2021 o 18:00 v refektári Piaristického gymnázia v Trenčíne, v  rámci podujatia Trenčianska hudobná jar

Koncerty sa uskutočnia v zmysle platných protipandemických opatrení. Vstupné je dobrovoľné.

Hlavným usporiadateľom koncertov je OZ Musica aeterna v spolupráci s Mestom NitraMestom TrenčínBKIS.

Hlavným partnerom podujatia je  Fond na podporu umenia, ktorý realizáciu koncertov podporil z verejných zdrojov. 

Bratislava, 18.05.2021

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri