Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Študenti KMKaR neváhali vyjadriť svoj názor! - TS 23. mája 2017, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

Študenti často vyjadrujú nie príliš pozitívny názor na svoju školu a na systém, ktorý v nej panuje. No len čo majú vymenovať konkrétne problémy alebo navrhnúť vlastné riešenia, zrazu hlasy zo študentských radov neznejú tak sebaisto.

Iniciatíva „múr výrokov“ sa zameriavala práve na túto problematiku. Študenti KMKaR sa k tomu postavili nanajvýš zodpovedne a z množstva nápadov nakoniec vyhral „múr výrokov“. Študenti tak mali možnosť anonymne vyjadriť svoje postrehy, nápady a názory bez „bremena“ priamej konfrontácie s vyučujúcimi, čo pre väčšinu študentov často krát predstavuje problém, ktorému nie sú ochotní čeliť. Vďaka iniciatíve „múr výrokov“ študenti KMKaR vyzbierali množstvo pozitívnych, ale aj negatívnejších postrehov a môžu v budúcnosti spolu s vedením katedry nájsť spoločné kompromisy a tým zabezpečiť priaznivé prostredie, v ktorom môžu vyučujúci efektívne vyučovať a žiaci sa môžu nerušne vzdelávať.

Jedna z iniciátoriek kampane Bc. Katarína Teplanová povedala: Chceli sme dať študentom možnosť vyjadriť svoje postrehy o našej katedre, či už pozitívne alebo negatívne, s tým prísľubom, že sa ich názory skutočne dostanú do rúk kompetentných.

O KMKaR

Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy vznikla 1. septembra 2002. Aktuálne reaguje na nové podmienky spoločenského života ľudí, v ktorých sa uplatňujú zmenené formy komunikácie a spôsoby ovplyvňovania správania a formovania verejnej mienky v komerčnej i nekomerčnej sfére.

Kontakt: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Adresa: Dražovská 4, 949 74 Nitra
Mgr. Zuzana Vašková – sekretariát (II. poschodie, č. dv. 211) Tel.: +421/ 37/ 640 82 40

+421/ 37/ 64 08 211, kl. 240

Nitra 11. mája 2017

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri