Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Výstavba križovatky Nitra - Šindolka sa odsúva 23. mája 2019, Pridal: Monika Hozáková

Plánovaná stavba mimoúrovňovej križovatky Nitra - Šindolka, ktorá by mala byť prepojená s novým obchvatom Nitra - Dražovce sa zatiaľ odúva. Dôvodom je nesúlad územných plánov.

V súvislosti s realizáciou stavby Strategického parku Nitra, bolo potrebné vybudovať komplexnú sieť cestnej infraštruktúry tak, aby bolo zabezpečené napojenie Strategického parku na existujúcu rýchlostnú cestu R1, cestu prvej triedy č. I/64 a iné cesty a križovatky slúžiace pre potreby Strategického parku ako takého. Od 16. apríla 2019 je sprístupnený nový obchvat Nitra – Dražovce, medzi Nitrou – Šindolkou a novým obchvatom však chýba poriadne prepojenie. Tým by mala byť mimoúrovňová križovatka. Samotná križovatka je súčasťou výstavby posledného úseku na ceste I/64, v uzle I/64 a R1A. Plánovanú výstavbu aktuálne odsúvajú negatívne okolnosti. „Čo sa týka výstavby križovatky Nitra – Šindolka, uvedená stavba je zo strany spoločnosti MH Invest, s. r. o. plne pripravená na realizáciu. Rovnako sme doložili všetky potrebné podklady, nevyhnutné pre príslušné povoľovacie konania,“ informovala nás spoločnosť MH Invest, ktorá sa plánovanou výstavbou zaoberá.

Začiatok stavebných prác ovplyvňuje nesúlad územného plánu mesta Nitra a územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja. Z tohto dôvodu bola koncom apríla 2019 na Mestskom zastupiteľstve mesta Nitra prerokovaná Správa o žiadosti MH Invest na obstaranie zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Nitra.

„Podľa našich informácií mesto realizuje v danej veci potrebné kroky. Spoločnosť MH Invest však nemá možnosti, ako ovplyvniť rýchlosť uvedeného konania, ktoré je plne v kompetencii zástupcov mesta,“ vyjadrila sa spoločnosť MH Invest. „Mesto Nitra na žiadosť MH Invest obstaráva zmeny a doplnky č. 7 ÚPN mesta Nitra z dôvodu potreby priemetu vypracovanej  projektovej dokumentácie  križovatky Šindolka a súvisiacich stavieb do Územného plánu mesta Nitra. V konaní o povolení stavby musí stavebník preukázať súlad stavby s územným plánom mesta,“ povedal hovorca mesta Nitra, Tomáš Holúbek.

Účelom a cieľom stavby je vybudovať cestu I/64, ktorá v predmetnom úseku prepojí rýchlostnú cestu R1 a novo vybudovanú preložku cesty I/64 pri mestskej časti Nitra – Dražovce. Zároveň sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť cestnej premávky. „Vzhľadom na predpokladané prieťahy v stavebnom konaní ako v predchádzajúcich konaniach nevieme ani odhadnúť termín začiatku výstavby,“ doplnil hovorca mesta, Tomáš Holúbek.

 

Monika Hozáková

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri