Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Aby ľudia ľuďom pomáhali - PR 8. augusta 2017, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

7.8.2017 NITRA – V jedenástom ročníku grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie s názvom Aby ľudia ľuďom pomáhali sa firemní partneri rozhodli v spolupráci s nadáciou podporiť tri mimovládne organizácie.

Podpora tretieho sektora

Prostredníctvom programu Aby ľudia ľuďom pomáhali nadácia poskytuje firmám možnosť podieľať sa na rozvoji filantropie. Grantová podpora je určená na programový rozvoj a stabilizáciu organizácie. „Nie je veľa grantov, ktoré sú určené na posilnenie kapacity neziskových organizácií, väčšina z nich slúži na realizovanie aktivít. Či má organizácia prostriedky na mzdy a odmeny pracovníkom, adekvátne materiálne vybavenie kancelárie či prostriedky na vzdelávanie svojich pracovníkov, sa už však nerieši. Preto sme veľmi radi, že aj tento rok sa nám podarilo získať partnerov programu, ktorí nás v našej snahe podporujú,“ uviedla Eva Vargová, programová manažérka nadácie. Svojím príspevkom firmy nielen podporia tretí sektor, ale si tiež zakúpia živý strom, ktorý vlastnoručne zasadia do filantropickej aleje.

 

Podpora vo výške viac ako 5 000 €

Za 11 rokov podporila nadácia v tomto grantovom programe 59 verejnoprospešných aktivít sumou 65 200 €. V roku 2017 sa do programu zapojilo 5 firiem: Západoslovenská energetika, Giesecke & Devrient Slovakia, PP Invest, Nitrianske komunálne služby a ARRIVA Nitra. O grant sa uchádzalo 9 mimovládnych organizácií, podporu vo výške spolu 5 200 € získajú tieto tri z nich:

SOCIA o.z.  www.socianitra.sk

– poslaním Socie je  zlepšovať život rodinám s ťažko zdravotne postihnutým dieťaťom. Vďaka dennej službe SOCIA nemusia rodiny s dieťaťom s ťažkým postihnutím vyčleniť jedného rodiča na celodenné opatrovanie dieťaťa. Grant 2136 € pokryje náklady na zaplatenie certifikovaného kurzu metódy Bobath pre fyzioterapeutku organizácie.

Podaj mi ruku Nitra  www.podajmiruku.com

– je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti pomoci rodinám aj jednotlivcom, ktorí sa ocitnú v núdzi. Týmto rodinám poskytuje materiálnu pomoc (potraviny, šatstvo, hygienické potreby, vybavenie do domácnosti) a poradenstvo, s cieľom čo najrýchlejšieho ich vrátiť do bežného života. Z grantu 2004 € zakúpia drobný nábytok na uskladnenie a výdaj materiálu a PC s tlačiarňou.

Komunitné centrum  www.ncdnitra.sk

– združenie, ktorého cieľom je zlepšiť možnosti na sebarealizáciu rôznych záujmových skupín aj jednotlivcov bez rozdielu veku a sociálneho statusu. Súčasťou komunitného centra je nízkoprahové centrum pre deti a mládež CIRKUS, materské centrum Klokanček, počítačová učebňa, klubovňa, tréningová miestnosť, spoločenská sála, občianska poradňa a Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Grant 1060 € použijú na školenia a komunitnú prácu dobrovoľníkov.

 

Staňte sa súčasťou komunity

Okrem odovzdávania grantových šekov podporeným organizáciám sa nadácia rozhodla zorganizovať podujatie pre širokú verejnosť. V sobotu 9.9.2017 popoludní sa v Parku pod Borinou môžete stretnúť s ľuďmi, ktorí svojou prácou aktívne pomáhajú iným, ale taktiež sa zabaviť. Pre deti sú pripravené interaktívne kreatívne a športové dielničky a súťaže, pre dospelých pingpongový turnaj a atmosféru budú dopĺňať hudobné vystúpenia Lucie Šútorovej a skupiny Ultraviolet. Večer sa môžeme tešiť na koncert skupiny PENGAGI. Viac o podujatí na tomto linku.

 

Romana Bojdová

PR manažérka, Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01 Nitra

Tel.c.: +421 911 157 205; E-mail: rbojdova@nkn.sk

www.nkn.sk

 

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri