Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Čepan víkend 2017 - TS 15. novembra 2017, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2017 je zahájená od štvrtka 9. novembra. V Nitrianskej galérii finalisti predstavili netradičný koncept skupinovej výstavy. V dvoch priestoroch Nitrianskej galérie vytvorili kolektívne dielo, ktorého súčasťou je aj ich vízia ideálnej Ceny.

 

Od 17. do 19. novembra prebehne v Nitre Čepan víkend, bohatý na sprievodný program. Ceremoniál vyhlásenia laureáta COČ 2017 sa odohrá 18. novembra od 19:00 v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

 

Čepan víkend prinesie okrem vyhlásenia laureáta aj pestrý sprievodný program, zameraný na tému intermediálnych presahov a medziodborovej umeleckej spolupráce, ako aj kritického písania v kontexte slovenského vizuálneho umenia.

Víkend odštartuje už v piatok 17. novembra špeciálnou edíciou PechaKucha Night. V sobotu zažijete vyhliadkovú cyklo-jazdu Nitrou s vizuálnym umelcom Danom Didom a zakladateľom Hideparku Marekom Hattasom, sériu workshopov pre malých i veľkých, komentovanú prehliadku výstavou spolu s finalistami, sériu debát na témy intermediálnych presahov a medziodborovej spolupráce na Slovensku, či kritického písania na Slovensku v kontexte vzniku novej slovenskej Ceny ASK? pre mladých kritikov súčasného vizuálneho umenia. Kritickému písaniu je venovaný aj workshop s Michalom Novotným, porotcom COČ 2017 a laureátom Ceny Věry Jirousovej (cena za umeleckú kritiku v Českej republike) z roku 2016.

V sobotu o 19:00 začína Ceremoniál COČ 2017 so špeciálnym hosťom

Andrásom Cséfalvayom, ktorý vyústi do  divadelnej hry, ktorú v spolupráci s Divadelnou Nitrou a so Starým divadlom Karola Spišaka v Nitre pripravila Petra Fornayová (koncept a réžia). Hra na budúcnosť _ Subjective Future nepriamo reflektuje aktuálne témy COČ a budúcnosť umelcov. O laureátovi rozhodne porota v zložení Kiki Petratou (GR/NL), Dorota Kenderová (SK), Michal Novotný (ČR), Lily Hall (UK) a Barnabás Bencsik (HU).

V nedeľu nás čaká diskusia v rámci Raňajok v Trafačke, kde budú o smerovaní Ceny a špecifikách tohtoročnej výstavy diskutovať finalisti spolu s organizátormi a širokou verejnosťou.

Výstava finalistov COČ 2017 ponúka zo strany finalistov netradičné riešenie poňatia skupinovej výstavy. Finalisti APART collective, Katarína Hrušková, Nik Timková a Zuzana Žabková vytvorili kolektívne dielo ako site-specific inštaláciu. Na výstave chýbajú mená autorov uvedené pri jednotlivých dielach, umelci tým chcú poukázať na „nerelevantnú kompetetívnosť“ ocenenia. „Sme malá scéna, ktorá nepotrebuje polarizáciu a súťaž, ale dialóg a spoluprácu“,  píšu finalisti v texte „Kto je Cena Oskára Čepana“ (kompletné znenie textu v prílohe).

V Salóne sa nachádza kolektívny enviroment reagujúci na úvodný citát: „Ak sa ma pýtaš, či by som sa mohla živiť slnkom, povedala by som, že sa v prvom rade musím celkom prestať hýbať a potom sa stať priehľadnou.“ (APART collective, Katarína Hrušková, Nik Timková a Zuzana Žabková, 2017). V Galérií mladých finalisti pripravili zvukovú inštaláciu, ktorá opisuje ich víziu ideálnej Ceny a jej personifikáciu.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do 40 rokov. Možnosť prihlásiť sa nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Laureát Ceny Oskára Čepana, ktorý bude vyhlásený 18. novembra 2017, získa 2 600 EUR a rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku.

Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia Centrum súčasného umenia. Ocenenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Kto je Cena Oskára Čepana

Do Ceny Oskára Čepana sme sa hlásili individuálne, každý sám za seba. Keď sme boli v Apríli 2017 porotou zvolení do finále, tešili sme sa, ako na možnosť vytvoriť nové dielo pre výstavu v Nitrianskej galérii, tak na kontakt s novým publikom a kritikmi, a v neposlednom rade zo šance získať titul laureáta a odmeny s ním spojené. Vzťahy medzi nami boli od začiatku priateľské, ale kvôli prítomnosti elementu súťaže, aj rozpačito kompetitívne. Počas šiestich mesiacov, ktoré nasledovali, sme mali šancu pozrieť sa na Cenu Oskára Čepana zvnútra. Jej bytosť, zvyky a správanie nás primäli k mnohým dialógom a diskusiám. Stav, v akom sa nachádza, ovplyvnil náš postoj k nej samotnej, a zároveň nás prinútil prehodnotiť našu pozíciu a úlohu, ako jej finalistov. Preto teraz, dva týždne pred otvorením výstavy, píšeme túto esej jedným hlasom. Bez ukazovania prstom sa v nej pokúsime predostrieť pár dôležitých otázok a podnetov.

Udržateľné podhubie

Uvedomujeme si, že nedostatky Ceny Oskára Čepana sú predovšetkým symptómami hlbších problémov slovenského spoločensko-kultúrneho života. Zároveň však veríme, že táto cena by mala byť príkladom toho, ako to má byť, nie podriaďovať sa tomu, ako to je. Najprestížnejšie ocenenie pre mladých umelcov by malo viesť, nie nasledovať, a to nielen tým, čo robí, ale aj ako to robí. Má byť súčasťou živnej pôdy, nie vyschnutým kýpťom.

Vytvárať a starať sa o udržateľné podhubie umenia schopného hodnotovej reflexie súčasnosti je nevyhnutnou podmienkou pre jeho existenciu. Ak mu takýto základ chýba, ťažko dochádza k akémukoľvek rozvoju. Nečudo, že máme pocit neustáleho začínania od nuly. Nevyhovujúce nastavenie pracovných podmienok pre súčasných umelcov sa totiž nevyhnutne odráža na úrovni kvality umeleckej práce a na jej kontinuite. Najjednoduchšie je viniť podfinancovanie kultúrneho prostredia – robíme to radi a často; nemenej vážnym a ešte stále prehliadaným problémom je však skreslený pohľad na prácu umelca ako takú. To, že Cena Oskára Čepana vo vzťahu k svojim finalistom vykazovala známky toho druhého, nás motivovalo k tomu, aby sme sa hlbšie zamysleli nad jej štruktúrou, náplňou a poslaním.

Sme malá scéna, ktorá nepotrebuje polarizáciu a súťaž, ale dialóg a spoluprácu. Ocenenie by malo zo svojej pozície tento stav reflektovať. Malo by mať iný cieľ než každoročné vyprodukovanie laureáta a následné umytie si rúk. To je na ňu príliš krátkozraké. Pristala by jej iná podoba než tá súťaživá.

Aká je tvár najprestížnejšieho ocenenia pre mladých umelcov? Aký odkaz im chce odovzdať? Čo ak by sa toto pasívne teleso premenilo na živú platformu? Ak by účelom Ceny Oskára Čepana, namiesto pochybného víťazstva jednotlivca, bola kvalitná kritická diskusia? Ak by sa väčšia váha prikladala procesu než produktu?

Čo je pre umenie najcennejšie?

Výstava finalistov Ceny Oskára Čepana 2017 v Nitrianskej galérii predkladá otázku ako sa postaviť k oceneniu, ktoré bojuje s krízou identity a začať s liečbou kontextu, v ktorom sa nachádza. Potenciál slovenského kultúrneho prostredia je práve v jeho problematickosti a nerozvinutosti.  Je tu priestor na vytváranie infraštruktúr, s ktorými sa budeme vedieť stotožniť, založených na kritickosti, schopnosti reformy a seba-reflexie, na rešpekte k umeleckej práci. To, aký vzduch budeme pri tom dýchať ale záleží od kvality našej spolupráce.

Umelci, kritici, galeristi, zastupitelia inštitúcii, kultúrni pracovníci, praktizujme asertivitu, svedomitosť, priamočiarosť, prajnosť a otvorenosť. Vytvorme si podmienky, v ktorých budeme mať chuť zakladať, budovať a zostať.

Slovo umelec tu slúži ako pomenovanie povolania a zahŕňa umelkyne, umelcov aj umelecké kolektívy

Víťazstvo v súťaži, ktorá má kritériá, ale je bez pravidiel si dovolíme nazvať pochybným

Prostredníctvom gesta a diela

 

Program Čepan Víkendu v Nitre

  1. – 19. november 2017

 

PIATOK 17. NOVEMBER

20:00     PechaKucha Night Nitra

Špeciálne umelecké vydanie PechaKucha Night Nitra, na ktorom sa predstavia aktuálni aj bývalí finalisti Ceny Oskára Čepana, organizátori Divadelnej Nitry aj Igor Hanečák a Richard Otott.

Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, Slančíkovej 1

 

SOBOTA 18. NOVEMBER

11:00   Komentovaná cyklo-prechádzka Nitrou

Vyhliadková cyklo-jazda Nitrou komponovaná vizuálnym umelcom Danom Didom a zakladateľom Hideparku Marekom Hattasom.

Miesto: Stretnutie pred Nitrianskou galériou, Župné námestie 3

 

13:00     Čepan Škola – workshop pre rodiny s deťmi

Trvanie: 60 minút

Miesto: Nitrianska galéria, Župné námestie 3

 

14:00     Čepan Akadémia

Diskusia o intermediálnych zásahoch a medziodborovej spolupráci na Slovensku.

Diskutujúci: Ján Šimko – dramaturg a režisér Divadelnej Nitry a Michal Murin – umelec a pedagóg

Diskusia o aktuálnom stave umeleckej kritiky na Slovensku v kontexte vzniku novej slovenskej Ceny ASK? pre mladých kritikov.

Diskutujúci: Jana Németh (Denník N), Sabrina Muchová (Cena Věry Jirousové) a Michal Stolárik (nezávislý kurátor a kritik)

Moderátor: Omar Mirza, kurátor a teoretik umenia (Nitrianska galéria)

Trvanie: 2×45 minút

Miesto: Nitrianska galéria, koncertná sála, Župné námestie 3

 

16:00     Komentovaná prehliadka výstavy finalistov

Stretnutie s finalistami COČ 2017 vo výstavných priestoroch Nitrianskej galérie.

Miesto: Nitrianska galéria, Župné námestie 3

 

 

19:00     Ceremoniál COČ 2017

Trvanie: 50 minút

Miesto: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Ulica 7. pešieho pluku 1

 

20:00    Hra na budúcnosť _ Subjective Future

Koncept a réžia divadelného predstavenia: Petra Fornayová

Hra je subjektívnou interpretáciou blízkej či ďalekej budúcnosti štyroch postáv – štyroch umelcov zo štyroch rôznych umeleckých disciplín, ktoré sú v predstavení zároveň použité ako rovnocenné umelecké prostriedky. Z pozície budúcnosti pozeráme aj na prítomnosť, ktorá sa zrazu môže javiť inak. Tvoríme naše predstavy, vnímame svoje strachy a túžby. Pozorujeme naše vlastné možné budúcnosti.

Fiktívny dokument, ktorý nepriamo reflektuje aktuálne témy Ceny Oskára Čepana, je prezentovaný v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra a so Starým divadlom Karola Spišáka v rámci programu Noc divadiel.

Trvanie: 55 minút

Miesto: Sála Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Ulica 7. pešieho pluku 1

Rezervácie vstupeniek a viac info: nitrafest@nitrafest.sk, www.nitrafest.sk

 

22:00     Afterka v Trafačke

Miesto: Fotogaléria Trafačka, Janka Kráľa 65

 

NEDEĽA 19. NOVEMBER

10:00  Raňajky v Trafačke  

Neformálna ranná diskusia na tému “Kto je Cena Oskára Čepana” za účasti finalistov a organizátorov COČ 2017.

Miesto: Fotogaléria Trafačka, Janka Kráľa 65

 

13:00     Čepan Škola – workshop pre dospelých

Trvanie: 60 minút

Miesto: Nitrianska galéria, Župné námestie 3

 

13:00     ASK? workshop pre mladých kritikov s Michalom Novotným

Workshop kritického písania a recenzií výstav súčasného vizuálneho umenia.

Registrácia: info@oskarcepan.sk

Miesto: Univerzitný tvorivý ateliér, Slančíkovej 1

 

Vstup voľný

Zmena programu vyhradená

 

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri