Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Historický barokový deň - TS 9. augusta 2017, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

V Mojmírovciach si pripomenú 300. rokov od narodenia Márie Terézie.

 

Tlačová správa

 

  1. 7. 2017, Nitra – Kaštieľ v Mojmírovciach aj s priľahlým parkom sa opäť vrátia v čase a otvoria svoje brány pre panstvo z dvora Márie Terézie. Podujatie s názvom Historický barokový deň bude v tomto roku výnimočnejšie ako po iné roky, keďže uplynulo 300 rokov od narodenia panovníčky, ktorá sa výrazne zapísala do našej histórie.

 

Nedeľné popoludnie 19. augusta 2017  sa začne o 13.30 hodine historickým sprievodom obcou. Ako hovorí riaditeľka Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR) Marta Hároníková, zloženie sprievodu je vždy iné a v koči pri cisárovnej sa vystriedali rôzne historické postavy. „Snažíme sa ľuďom priblížiť nielen obdobie baroka ale v spolupráci s obcou chceme  predovšetkým oživiť turizmus cez miestnu históriu, keďže v tejto obci sa narodil napríklad gróf Grasalkovič, ktorý sa dostal až na kráľovský dvor. Organizujeme podujatia v regióne, ktoré pritiahnu ľudí na miesta, ktoré nie sú možno až také známe, ale ponúkajú veľa nečakaných a zaujímavých zážitkov a podnetov pre návštevníkov,“ dodáva Hároníková.

 

Po príchode historického sprievodu do kaštieľa zaznie salva kráľovskej gardy, ktorá odštartuje program na počesť cisárovnej. Na hlavnom pódiu sa predstavia historické skupiny Bojník a Banderium a okrem divadelných ukážok a  šermiarskych súbojov nebude chýbať prehliadka dobových kostýmov z obdobia stredoveku a baroka, ulička historických remesiel a ochutnávka tradičnej kuchyne. Atmosféru v parku a v priestoroch kaštieľa podčiarkne hudba komorného súboru ZOE a zoskupenia Musicantica Slovaca. Pre návštevníkov je pripravená ochutnáva tradičných jedál, Ulička historických remesiel a pre deti predstavenia rodinného bábkové divadla Gregorčíkovcov Bum Bác.  Návštevníci si budú môcť zároveň pozrieť novozrekonštruovaný  Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho, v ktorom obec v roku 2016 zriadila Regionálne múzeum. Nájdu tu zachránenú vzácnu farskú knižnicu, expozíciu ľudových remesiel, umeleckého rezbárstva, vinársku expozíciu  ale predovšetkým zaujímavosti zo života šľachtického rodu Huňadyovcov  a jednej z najvýznamnejších osobností regiónu – grófa Antona Grasalkoviča, ktorý sa v obci narodil. Počas panovania Márie Terézie pôsobil na kráľovskom dvore, kde okrem iného zastával funkciu strážcu uhorskej kráľovskej koruny. V Mojmírovciach bude počas podujatia otvorený aj Kostol sv. Ladislava s možnosťou vystúpiť na vežu.  Po prvýkrát organizátori zabezpečili dopravu z Nitry do Mojmíroviec. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.visitnitra.eu .

  

Mária Terézia bola jediná žena, ktorá vládla na českom tróne. Jej celý titul bol Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska. V roku 1736 sa stala manželkou Františka I. Lotrinského, s ktorým mala 16 detí.  Narodila sa 13.mája 1717 a patrila medzi osvietené panovníčky. Na Západnom Slovensku počas jej vlády vznikali manufaktúry a Tereziánsky urbár, nariadenie vydané pred 250 rokmi, obmedzilo povinnosti poddaných, najmä roboty „na panskom“. Významné boli jej školské reformy. V každej dedine mala vzniknúť škola, v ktorej sa deti učili čítať, písať a počítať, čím sa položili základy všeobecnej gramotnosti. V Banskej Štiavnici vznikla Banská akadémia, prvá vysoká škola tohto druhu v Európe.

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri