Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Historky spod Nitrianskeho hradu 13. novembra 2017, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

Nový knižný titul Historky spod Nitrianskeho hradu z autorského pera prof. Imricha Točku v predaji už o niekoľko dní.


Nitra, 13.11.2017 

Autor v knihe pútavým spôsobom prerozprával 39 príbehov o niektorých dôležitých udalostiach, osobnostiach a pamätihodnostiach mesta Nitry. Jednotlivé historky sú zoradené chronologicky od obdobia Veľkej Moravy až po posledné dekády 20. storočia. Každý príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami.

Okrem samotnej dejovej zápletky sa autor v stručnosti populárnym štýlom pokúsil opísať aj predmetnú historickú etapu v nadväznosti na spoločenské dianie.

 

Na otázku, že čo bolo motívom pre prípravu toho knižného diela autor odpovedal: „Chcel som takto čitateľovi pomôcť utvoriť si obraz o pomeroch, v ktorých žili mnohé generácie našich predkov. Veľmi si želám, aby ich protagonisti nikdy neupadli do zabudnutia.“

Ohľadom presného dátumu, kedy by táto kniha mohla byť dostupná v nitrianskych kníhkupectvách autor uviedol nasledovné: „Kniha je momentálne ešte vo výrobe. Urobím všetko preto, aby bola pre čitateľskú verejnosť dostupná počas prvého decembrového týždňa.“

 

Kniha bude vizuálne nesmierne atraktívna, bude doplnená desiatkami štylizovaných farebných ilustrácií od nitrianskeho výtvarníka Mgr. art. Tomáša Bereša. Ilustrátor dodáva: „Ponuke graficky a výtvarne spracovať najnovšiu knihu prof. Točku som sa veľmi potešil a okamžite ju prijal aj ako zaujímavú výzvu. Bolo pre mňa veľkým dobrodružstvom oživovať postavy a príbehy úzko späté s dejinami môjho rodného mesta.“

 

 

O autorovi:

 

Prof. Ing. Imrich Točka, CSc., sa narodil v roku 1941 v obci Tormoš (dnešná Chrenová – súčasť mesta Nitry). Je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Od ukončenia vysokoškolského

štúdia pôsobil ako pedagóg na dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Vo svojej záujmovej činnosti sa zameriava na regionálnu históriu, numizmatiku a kampanológiu. Z týchto oblastí od roku

2002 spracoval a vydal pätnásť knižných publikácií. Najobsiahlejšími a najkomplexnejšími boli jeho knižné tituly ZOBOR z roku 2014 a TORMOŠ – CHRENOVÁ v zrkadle času z roku 2015, v ktorých

spracoval historický vývoj dvoch dnes už mestských častí Nitry.

Významne sa pričinil o záchranu viacerých kultúrnych pamiatok. V roku 2016 na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre si prevzal Cenu mesta Nitry za celoživotný príspevok k záchrane kultúrneho dedičstva, ku kultúrnemu rozvoju a propagácii mesta.

Komentáre

Hanka 13.Nov 2017 14:32:27

Skvelééééé!

Naši partneri