Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička
REDAKCIA
Mgr. Dominika Lörincová
moderátorka / redaktorka
REDAKCIA
Ing. Michal Chrenko
kameraman
REDAKCIA
Miriam Poláková
redaktorka
REDAKCIA
Saša Brixová
redaktor
REDAKCIA
Mgr. Peter Bednár
kameraman
REDAKCIA
Mgr. Jozef Jurík
Moderátor redaktor
REDAKCIA
Mgr. Mária Geierová
produkcia
REDAKCIA
Silvester Roštár
Redaktor
REDAKCIA
Ladislav Tóth
REDAKCIA
Mgr. Tatiana Timková
moderátorka
REDAKCIA
Soňa Kušnírová
redaktorka
REDAKCIA
Ondrej Sklenár
kameraman
REDAKCIA
Filip Lyko
kameraman

Klub darcov 16. novembra 2019, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

Tradičné podujatie Nitrianskej komunitnej nadácie s názvom Klub darcov, spojené s hlasovaním a odovzdávaním grantových šekov úspešným projektom, sa blíži.

Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru.
Podporovateľom Klubu darcov sa mohol stať každý jednotlivec, ktorý daroval sumu minimálne 10 Eur. Získal tak možnosť hlasovať za projekty v prvom kole (od 14.10.2019 do 28.10.2019) cez hlasovací formulár.
Členom Klubu darcov sa stáva každý jednotlivec, ktorý daruje sumu min. 20 Eur. Získava právo hlasovať v druhom kole, priamo na slávnostnom podujatí, ktoré sa uskutoční 24.11.2019 o 17:00 hod. v PKO Nitra. Hlasovať sa bude za 6 projektov, ktoré boli úspešné v prvom kole hlasovania.

Autormi projektov sú občianske združenia, školy, neziskové organizácie či tzv. neformálne skupiny občanov. Podmienkou týchto projektov je ich neziskovosť, prínos pre komunitu či transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov.

Tento rok sa o priazeň darcov uchádza týchto 6 projektov:

  • Rozšírená realita – sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM ● Zoborský skrášľovací spolok V roku 2019 bol zrealizovaný projekt, kde pomocou IT technológií návštevník vstúpi do príbytku mnícha a na mobile, alebo tablete vidí zariadený priestor, kde sa pohybuje a počúva výklad sprievodcu – kamaldulského mnícha. V ďalšej etape chcú predkladatelia projektu zrealizovať pohľady na príbytok mnícha z vonku a do jeho záhradky, opäť pomocou rozšírenej reality a sprievodného slova. Grant žiadajú na úhradu nákladov spojených s programovaním aplikácie.
  • Komunitné kompostovisko – príklad dobrej praxe ● D. Králiková, Š. Králik, T. Belovič Zámerom autorov projektu je prostredníctvom verejnej odbornej prednášky poukázať na dôležitosť kompostovania, ako aj na pozitívne skúsenosti s komunitným kompostovaním v meste. Z grantu pokryjú náklady na zorganizovanie prednášky a propagáciu kompostovania.
  • Zapáľme v nich vedu ● Viac ako učenie, o.z. Cieľom projektu je vzbudiť záujem o vedu u detí prirodzenou, hravou cestou objavovania. Členovia občianskeho združenia Viac ako učenie zorganizujú pre deti MŠ a ZŠ v Nitre aktivity, kde deti budú zapojené do bádania, experimentovania. Grant pokryje materiálno-technické zabezpečenie aktivít.
  • Raňajky na korze ● E. Domanová, A. Balážová, P. Doman ● Predkladatelia projektu chcú pešej zóne v Nitre prinavrátiť podobu spoločenského korza prostredníctvom interaktívnych kultúrno-spoločenských aktivít. Zorganizujú 5 podujatí (1x mesačne). Z grantu zafinancujú materiálno-technické zabezpečenie korza a honoráre umelcov.
  • Separovaný zber ● Spojená katolícka škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Nitra ● V ZŠ sv. Svorada a Benedikta ešte nemajú zavedený separovaný zber, preto chcú z grantu zakúpiť nádoby na separovaný zber a žiakov (355) nielen teoreticky, ale aj prakticky motivovať k ochrane životného prostredia.
  • Rekonštrukcia telocvične ● J. Matušková, L. Peli, P. Lovasová ● Cieľom predkladateľov projektu je zrekonštruovať telocvičňu MŠ Piaristická, ktorú momentálne navštevuje 184 detí. Konkrétne vymeniť podlahu, ktorá už nespĺňa podmienky bezpečného využívania. Z grantu zakúpia laminátovú podlahu, maliarske farby a pracovné náradie.

Aj tento rok na darcov, okrem hlasovania a odovzdávania grantových šekov víťazným projektom, čaká zaujímavý program. O skvelú atmosféru sa postará Eugen Gnoth a jazzová kapela E.G.O. Group, výborné a zdravé občerstvenie zabezpečia Páni Baklažáni, na malé i väčšie deti čakajú eko hry v detskom kútiku, kde na ne dohliadnu dobrovoľníci – doktorandi z Katedry ekológie a environmentalistiky. Nesmieme zabudnúť ani na chutnú tortu a, samozrejme, tombolu so zaujímavými cenami.

Darovať a získať tak pozvánku na podujatie, je možné do 23.11.2019. Všetky potrebné informácie o Klube darcov a možnosti darovať nájdete na https://nkn.sk/nase-programy/klub-darcov

 

Projekty tohto ročníka budú realizované v roku 2020. Ich priebeh môžete sledovať na webovej stránke a facebooku Nitrianskej komunitnej nadácie.

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri