Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Mením Moje Mesto 2019 - TS 13. februára 2019, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

Mesto Nitra bude už po druhý raz rozdeľovať participatívny rozpočet, prostredníctvom grantového programu Mením Moje Mesto 2019.

NITRA, 11.2.2019

Ide o proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie, ktorý  dáva ľuďom možnosť, aby diskutovali o všetkom, čo sa týka rozpočtu a rozpočtovej politiky samosprávy  a zároveň prijímali relevantnérozhodnutia. Občan je takto priamo „vtiahnutý“  do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho mesta.  Jedným z najdôležitejších  výsledkov využívania participatívnych rozpočtov v samospráve je aj vznik tzv. participatívnych komunít, t. j. skupín aktivistov, ktorí pripravujú zmysluplné projekty pre svoje mesto a podieľajú sa na ich realizácii na báze dobrovoľnej práce.

Mesto Nitra rozdeľuje  participatívny rozpočet v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou,pričom využíva 18-ročnú expertízu tejto organizácie, spočívajúcu v poznaní participatívnych komunít v meste. „Po úspešnom ročníku Mením Moje Mesto 2018 sa mesto Nitra rozhodlo pokračovať v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Tešíme sa, že témy grantovej výzvy boli rozšírené aj o ďalšie oblasti ako súverejné priestory, pretože veríme,že aktívni občania mesta Nitra majúdostatok dobrých a originálnych nápadov, ako meniť svoje mesto k lepšiemu a zlepšovať kvalitu života vo všetkých sférach“, hovorí Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Participatívny rozpočet sa bude rozdeľovať na základe vyhlásenia grantovej výzvy na podporu občianskych projektov, kde sa participácia občanov prejavuje v troch úrovniach:

  1. Aktívni občania mesta predkladajú návrhy svojich projektov
  2. Občania mesta rozhodujú o podpore najlepších nápadov prostredníctvom hlasovania
  3. Občania mesta projekty sami realizujú avytvárajúsi k ich výsledkom vzťah komunitného vlastníctva (tzv. community ownership)

Na základe veľmi dobrých minuloročných skúseností s rozdelením participatívneho rozpočtu vo výške 50  000 €v rámci grantového programu Mením Moje Mesto2018,  sa mesto Nitra rozhodlo v tomto grantovom programe pokračovať aj v roku 2019. V rámci svojho rozpočtu na rok 2019 vyčlenilo na podporu občianskych projektov až 80 000€.

Finančné prostriedky bude spravovať Nitrianska komunitná nadácia. Z participatívneho rozpočtu budú podporené projekty zamerané na vzdelávanie, sociálnu oblasť a ochranu zdravia, aktivizáciu mladých ľudí a seniorov, vytváranie nových verejných priestorov, aktívnu kultúru a zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu a športové aktivity pre verejnosť. Jeden projekt môže získať najviac 4000 €. O podporu môžu žiadať rôzne organizácie ale aj neformálne skupiny zloženéz najmenej troch občanov. Uzávierka prijímania žiadostío grant bude o polnoci 18. marca 2019.

 

Viac informácií o programe a grantovúvýzvu nájdete na:
https://www.nkn.sk/nase-programy/menim-moje-mesto

 

Mgr. Natália Zákopčanová

PR manažérka

Nitrianska komunitná nadácia

Farská 5, 949 01 Nitra

 

Tel.č.: +421 907 560 757

E-mail:nzakopcanova@nkn.sk

www.nkn.sk

 

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri