Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 6. novembra 2017, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

Podujatia organizované fakultami UKF v Nitre počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 6. – 12. novembra 2017

Podujatia organizované fakultami UKF v Nitre počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 6. – 12. novembra 2017

Fakulta prírodných vied

Názov podujatia: Embryotechnológie pre nevedcov Termín podujatia: 6.11.2017
Čas podujatia: 10:00 – 13:00 hod.
Typ podujatia: prezentačno-praktické cvičenie Cieľová skupina: verejnosť, deti, mládež

Stručný popis: Podujatie je zamerané na propagáciu biotechnológií so zameraním na embryotechnológie. V priebehu stretnutia si účastníci osvoja mikromanipulácie s oocytmi/embryami (prenášanie oocytov/embryí, hodnotenie kvality oocytov/embryí). Organizátor: Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, doc. RNDr. František Strejček, PhD., e-mail: fstrejcek@ukf.sk

Webová stránka podujatia: –
Miesto konania: Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, Nitra

Názov podujatia: Poznávame rastliny
Termín podujatia: 6.11.2017
Čas podujatia: 9:00 – 12:00 hod.
Typ podujatia: botanická exkurzia
Cieľová skupina: verejnosť, deti, mládež
Stručný popis: Podujatie je zamerané na praktickú prezentáciu rastlín vo výučbe a tiež v praktickom živote (so zameraním na liečivé a jedovaté druhy). Prezentovať budeme rastlinné zbierky Katedry botaniky a genetiky v exteriéri aj v skleníku.

Organizátor: Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD. Webová stránka podujatia: –
Miesto konania: Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, Nitra

Názov podujatia: Poznávame rastliny v rôznych podmienkach prostredia Termín podujatia: 6.11.2017
Čas podujatia: 9:00 – 12:00 hod.
Typ podujatia: prezentačno-praktická exkurzia

Cieľová skupina: verejnosť, deti, mládež
Stručný popis: Podujatie je zamerané na praktickú prezentáciu rastlín vo výučbe a tiež v praktickom živote a na praktickú prezentáciu vybraných metód pre analýzu rastlín rastúcich v podmienkach stresu. Súčasťou prezentácie bude prezentácia rastovej komory pre pestovanie rastlín a prístrojov využívaných v laboratórnych analýzach.
Organizátor: Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, RNDr. Beáta Piršelová, PhD. Webová stránka podujatia: –
Miesto konania: Katedra botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, Nitra

Názov podujatia: Možnosti prípravy talentovaných žiakov základných a stredných škôl na biologické súťaže a prezentácie
Termín podujatia: 6.11.2017
Čas podujatia: 7:30 – 9:00 hod.

Typ podujatia: prednáška spojená s workshopom
Cieľová skupina: študenti učiteľstva biológie, stredoškolskí učitelia
Stručný popis: Prednáška spojená s workshopom poukáže na možnosti prípravy nadaných a talentovaných žiakov základných a stredných škôl na prírodovedné súťaže a prezentácie. Je určená študentom učiteľstva biológie a učiteľom z praxe. Bude poukázané na metodiku práce s talentami pri príprave na Stredoškolskú odbornú činnosť, Biologickú olympiádu a iné prírodovedné domáce a medzinárodné súťaže a prezentácie.
Organizátori: PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D., RNDr. Barbora Matejovičová, PhD., prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc., Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre, tel.: 037/6408712, e-mail: asandanusova@ukf.sk
Webová stránka podujatia: http://www.kza.fpv.ukf.sk/
Miesto konania: Katedra zoológie a antropológie FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra

Názov podujatia: Ako písať, prezentovať a obhajovať prácu SOČ Termín podujatia: 6.11.2017
Čas podujatia: 13:00 – 14:30 hod.
Typ podujatia: odborný seminár

Cieľová skupina: odborná verejnosť, študenti stredných škôl, metodici a školitelia SOČ Stručný popis: Odborný seminár je zameraný na organizáciu, tvorbu, metodické postupy, spracovanie a prezentáciu stredoškolskej študentskej vedeckej práce.
Organizátori: PaedDr. Anna Sandanusová, Ph.D., RNDr. Barbora Matejovičová, PhD., prof. RNDr. Mária Vondráková, CSc., Katedra zoológie a antropológie FPV UKF v Nitre, tel.: 037/6408712, e-mail: asandanusova@ukf.sk
Webová stránka podujatia: http://www.kza.fpv.ukf.sk/
Miesto konania: Katedra zoológie a antropológie FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra

Názov podujatia: Fyzika StarTreku Termín a miesto podujatia: 6.11.2017

9:00 – 11:00 hod.

Gymnázium, Golianova 68, Nitra Termín a miesto podujatia: 8.11.2017

9:30 – 11:30 hod.

Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa Typ podujatia: prezentácia/prednáška

Cieľová skupina: mládež (stredoškolská)
Stručný popis: Hľadanie a nachádzanie prekvapujúcich odpovedí na otázku, čo je science a čo je fiction v najslávnejšom seriále StarTrek – o fyzike iným spôsobom.
Organizátor: Katedra fyziky FPV UKF v Nitre, kontakt: Mgr. Boris Lacsný, PhD. (e-mail: blacsny@ukf.sk), RNDr. Aba Teleki, PhD. (e-mail: ateleki@ukf.sk)
Spoluorganizátori: JSMF pri SAV pobočka Nitra, Farská 3, Nitra
Webová stránka podujatia:
Miesto konania: Gymnázium, Golianova 68, Nitra, Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa

Názov podujatia: Matematika v knižnici Termín podujatia: 6. – 8.11.2017
Čas podujatia: 9.00 – 13.00 hod.
Typ podujatia: prezentácia a workshop Cieľová skupina: deti a mládež

Stručný popis: Propagácia matematiky v živote okolo nás a workshopy pre žiakov 2. stupňa ZŠ (z troch základných škôl v Šuranoch) formou zábavných matematických aktivít v súlade s plánmi učiva v jednotlivých ročníkoch.
Organizátor: MsKS Šurany – Mestská knižnica M. Matunáka, ul. SNP 16, Šurany, tel.: 035/6500077

Spoluorganizátori: Katedra matematiky FPV UKF v Nitre
Miesto konania: Mestská knižnica M. Matunáka Šurany, ul. SNP 16, Šurany

Názov podujatia: Magnetické experimenty
Termín podujatia: 7.11.2017
Čas podujatia: 8:00 – 12:00 hod.
Typ podujatia: prezentácia/prednáška
Cieľová skupina: mládež (stredoškolská)
Stručný popis: Uchvacujúce experimenty podnecujúce kritické myslenie a ukazujúce dôležitosť i krásy fyziky.

Organizátor: Katedra fyziky FPV UKF v Nitre, kontakt: Mgr. Boris Lacsný, PhD. (e-mail: blacsny@ukf.sk), RNDr. Aba Teleki, PhD. (e-mail: ateleki@ukf.sk)
Spoluorganizátori: JSMF pri SAV, pobočka Nitra, Farská 3, Nitra
Webová stránka podujatia:

Miesto konania: Gymnázium, Párovská 1, Nitra

Názov podujatia: „Copper for Life“
Termín podujatia: 7.11.2017
Čas podujatia: 11:00 – 11:30 hod.
Typ podujatia: odborná prednáška v angl. jazyku

Stručný popis: This presentation will explain why the trace element copper is important biologically as a component of enzymes. A brief survey of amino acids is given to show which amino acids are likely to be arranged in a protein containing a copper atom. Some specific examples of enzymes containing copper will be given. It will then be explained why the levels of this potentially toxic substance, copper, needs to be tightly regulated metabolically. Cellular import and export systems of copper are described for simple bacteria, yeast, mammals and plants. Finally some human diseases are mentioned where copper is not regulated correctly leading to copper overload or copper deficiency. Some medicines which help treat these diseases by chelation of copper ions are described.

Organizátor podujatia: Ing. Michael Lawson, PhD., Katedra chémie FPV UKF v Nitre Kontaktná osoba: Ing. Sylvia Kolenčíková (e-mail: skolencikova@ukf.sk)
Webová stránka podujatia: http://www.kch.fpv.ukf.sk/
Miesto konania: Katedra chémie FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, prízemie blok C, miestnosť THC-110

Cieľová skupina: vyskoškolskí študenti, učitelia chémie a biochémie, pedagógovia, odborná verejnosť

Názov podujatia: Prehliadka gemologického laboratória a nových zbierkových fondov spojených s poradenskou činnosťou pre verejnosť
Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 9:00 – 11:00 hod.

Typ podujatia: prehliadka, deň otvorených dverí
Cieľová skupina: verejnosť
Stručný popis: Prehliadka gemologického laboratória a jeho prístrojového vybavenia s ukážkou prác prístrojov a novými prírastkami v zbierkovom fonde, ktoré budeme pre záujemcov analyzovať. Budeme poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti identifikácie drahých kameňov a drahých kovov.
Organizátor: Gemologický ústav FPV UKF v Nitre, PaedDr. Ján Štubňa, PhD.
Webová stránka podujatia: http://www.gu.fpv.ukf.sk/
Miesto konania: pracovisko Gemologického ústavu FPV UKF v Nitre, miestnosť B-6, Nábrežie mládeže 91, Nitra

Názov podujatia: Šachová simultánka Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 9:30 – 10:30 hod.
Typ podujatia: súťaž

Cieľová skupina: verejnosť, deti, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Precvičte si svoje kombinatorické schopnosti, predstavivosť a logické myslenie pomocou hrania šachu. Vyskúšajte si šachovú simultánku (viac hráčov súčasne proti jednému) s majstrom FIDE Milanom Marošom.
Organizátor: Ústav ekonomiky a manažmentu FPV UKF v Nitre (e-mail: mmaros@ukf.sk, tel.: 037/6408601)
Spoluorganizátori: Nitriansky šachový klub, Baničova 6, Nitra
Webová stránka podujatia: http://www.uem.fpv.ukf.sk/
Miesto konania: UKF Nitra, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, blok C, miestnosť THC-305

Názov podujatia: „Zlúčeniny kovov v medicíne na terapiu a diagnostiku“ Termín podujatia: 9.11.2017
Čas podujatia: 14:00 – 14:30 hod.
Typ podujatia: vedecko-populárna prednáška

Kontaktná osoba: Ing. Sylvia Kolenčíková (e-mail: skolencikova@ukf.sk)
Webová stránka podujatia: http://www.kch.fpv.ukf.sk
Miesto konania: Katedra chémie FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, prízemie blok C, miestnosť THC-110

Cieľová skupina: odborná verejnosť, študenti
Stručný popis: Prednáška ukáže možnosti využitia komplexov prechodných kovov na liečenie a na diagnostiku. V rámci prednášky budú ukázané príklady: používaných a testovaných

komplexov platiny a iných kovov pri liečení nádorových chorôb, použitie liečiv na báze zlata pri liečbe reumatickej artritídy, MRI kontrastné látky pri diagnostike, kov obsahujúce radiofarmaká pre SPECT a PET metódy, komplexy kovov ako inhibítory enzýmov a biomedicínske aplikácie kov obsahujúcich luminofórov.

Organizátor podujatia: doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD., Katedra chémie FPV UKF v Nitre

Fakulta sociálnych vied

Názov podujatia: Prvá pomoc Termín podujatia: 6.11.2017
Čas podujatia: 10:00 – 12:00 hod. Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: študenti, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Prezentácia aktuálnych postupov prvej pomoci podľa ERC 2015. Účastníci si prakticky overia svoje manuálne zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci.
Organizátor: Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ UKF v Nitre, kontakt: PhDr. Monika Mankovecká, PhD.
Webová stránka podujatia: http://www.kkdum.fsvaz.ukf.sk
Miesto konania: FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-612 (6. poschodie)

Názov podujatia: Organizačno-právne aspekty starostlivosti o duševne chorých Termín podujatia: 7.11.2017
Čas podujatia: 7:30 – 9:00 hod.
Typ podujatia: odborná prednáška

Cieľová skupina: študenti psychológie
Stručný popis: Organizácia starostlivosti o duševne chorých. Právne aspekty psychických porúch. Prvá pomoc v kontakte s duševne chorým človekom.
Organizátor: Katedra psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre, doc. PhDr. Marta Popelková, PhD., e-mail: mpopelkova@ukf.sk
Webová stránka podujatia: http://kpsv.web2v.ukf.sk/
Miesto konania: Katedra psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-508

Názov podujatia: Veda v psychológii, psychológia vedou Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 11:00 – 14:30 hod.
Typ podujatia: odborný seminár

Cieľová skupina: odborná verejnosť, študenti psychológie
Stručný popis: Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných bakalárskych prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia. Prioritným obsahovým zameraním vedeckého záujmu sú oblasti psychológie ako: experimentálny výskum, pedagogická a školská psychológia, kariérne poradenstvo, pracovná a organizačná psychológia, klinická a poradenská psychológia. Formálna podoba podujatí má ustálenú štruktúru, v intenciách ktorej študent v priebehu prezentácie predstaví: výskumný problém, výskumné hypotézy, výskumnú vzorku a metódy. Po prezentácii nasleduje stanovisko odbornej komisie, ktorého cieľom je poskytnúť študentom efektívnu spätnú väzbu o aktuálnom stave výskumnej práce.
Organizátor: Katedra psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre
Spoluorganizátor: Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF v Nitre
Webová stránka podujatia: http://kpsv.web2v.ukf.sk/
Miesto konania: Katedra psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra, miestnosť A-209, A-207

Názov podujatia: Meranie a hodnotenie rizikových faktorov civilizačných ochorení u vybraných skupín obyvateľstva
Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 9:00 – 12:00 hod.

Typ podujatia: prezentácia (propagačné podujatie)
Cieľová skupina: verejnosť
Stručný popis: Podujatie je zamerané na zdravotno-výchovné pôsobenie so zameraním na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v ochrane, podpore, prevencii najmä civilizačných chorôb (onkologické, srdcovo-cievne ochorenia, obezita, diabetes mellitus a pod.) a informovanosti o zdravom životnom štýle.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, kontakt: PhDr. Alica Slamková, PhD., e-mail: aslamkova@ukf.sk, tel.: 037/64 08 816
Webová stránka podujatia: http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
Miesto konania: FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova ul. 1, Nitra

Názov podujatia: Analýza kvality života seniorov v ZSS Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 10:00 – 12:00 hod.
Typ podujatia: prezentácia (propagačné podujatie) Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť

Stručný popis: Hodnotenie kvality života prostredníctvom štandardizovaných testov a vyhodnotenie nameraných hodnôt – krvný tlak, telesný tuk, BMI.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, kontakt: PhDr. Ľubica Poledníková, PhD., e-mail: lpolednikova@ukf.sk, tel.: 037/64 08 816; PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., e- mail: jmesarosova@ukf.sk, tel.: 037/64 08 810

Webová stránka podujatia: http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/ Miesto konania: Zariadenie pre seniorov, Jánskeho ul. 7, Nitra

Názov podujatia: Aktivity podporujúce zdravie detí v materských školách Termín podujatia: 9.11.2017
Čas podujatia: 9:00 – 12:00 hod.
Typ podujatia: prezentácia (propagačné podujatie)

Cieľová skupina: deti
Stručný popis: Cieľom podujatia bude analyzovať vedomosti detí a pedagógov v MŠ o ochrane a podpore zdravia. Študenti a pedagógovia Katedry ošetrovateľstva edukačnými aktivitami zvýšia zdravotné upovedomenie pedagógov a u detí vzbudia záujem o podporu a ochranu zdravia v MŠ.
Organizátor: Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF v Nitre, kontakt: PhDr. Erika Krištofová, PhD., e-mail: ekristofova@ukf.sk, tel.: 037/64 08 815
Webová stránka podujatia: http://www.ko.fsvaz.ukf.sk/
Miesto konania: MŠ Lužianky

Názov podujatia: Výskum a prevencia radikalizácie slovenskej mládeže – možnosti pre aplikovaný výskum
Termín podujatia: 9.11.2017
Čas podujatia: 13:30 – 16:00 hod.

Typ podujatia: medzinárodný vedecký seminár
Cieľová skupina: na pozvánky
Stručný popis: Na základe prezentácie skúseností z oblasti výskumu v danej téme a diskusie o nich, bude na vedeckom seminári vytvorený výskumný tím s konkrétnym výskumným zámerom a cieľmi.
Organizátor: Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre (kontakt: Jurina Rusnáková, e- mail: jrusnakova@ukf.sk) v spolupráci s Katedrou psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre (kontakt: Marta Zaťková, e-mail: mzatkova@ukf.sk)

Webová stránka podujatia:
Miesto konania: zasadačka dekanátu FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Nitra (1. posch.)

Názov podujatia: O svete Nepočujúcich Termín podujatia: 9.11.2017
Čas podujatia: 17:00 – 19:00 hod.
Typ podujatia: workshop

Cieľová skupina: deti a mládež
Stručný popis: Pútavou formou, prostredníctvom hier, aktivít a minikurzu slovenského posunkového jazyka, sa účastníci podujatia dozvedia o svete Nepočujúcich, naučia sa ako komunikovať s osobami so sluchovým postihnutím, ako s nimi posunkovať, ako si porozumieť navzájom a obohatiť svoje svety.
Organizátor: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre, kontakt: PhDr. Veronika Šimonová, e-mail: veronika.simonova@ukf.sk, tel.: 0908371346
Spoluorganizátor: Združenie STORM – NPDM Cirkus
Miesto konania: Projekt CIRKUS, Nedbalova 17, Nitra

Fakulta stredoeurópskych štúdií

Názov podujatia: Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre Termín podujatia: 6. – 7.11.2017
Čas podujatia: 13:00 hod.
Typ podujatia: konferencia

Cieľová skupina: verejnosť
Stručný popis: Konferencia sa zaoberá aktuálnymi otázkami transkulturalizmu a bilingvizmu v literatúre. Teoretické pozadie konferencie vychádza z transnacionálnej literárnej vedy, ktorá je teoreticko-odbornou reflexiou situácie v kultúre, ktorá nastala v dôsledku celosvetového javu globalizácie a migrácie. Prednášky zameriavajú pozornosť na analýzu kultúrnej výmeny, migrácie, bilingválnej a multilingválnej tvorby a ich dosahu na tvorbu autorskej identity, diaspóry, pocitov bez domova na poli literárnej tvorby.
Organizátor: Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF v Nitre
Webová stránka podujatia: http://www.umjl.fss.ukf.sk/
Miesto konania/miestnosť: PF UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra, miestnosť B-106 a B-105

Cieľová skupina: deti, mládež
Stručný popis: Laboratórium zmyslov umožňuje praktickú ukážku významu zmyslov pre človeka a nevyhnutnosť pravidelnej starostlivosti o ne. Ide o praktické ukážky významu hmatu (hmatové pexeso), sluchu (sluchové pexeso, sluchové skúšky), zraku (zrakové klamy) a čuchu s chuťou (škálovanie nápojov podľa koncentrácie a pod.). Ukážky sú vhodné pre deti od 6 rokov.
Organizátor: Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre, tel.: 037/6408856, e-mail: tjurikova@ukf.sk

Názov podujatia: Laboratórium zmyslov

Termín podujatia: 8.11.2017 Čas podujatia: 9:15 – 15:00 hod. Typ podujatia: workshop

Spoluorganizátor: Katedra hygieny SPU v Nitre
Webová stránka podujatia: http://www.uvp.fss.ukf.sk/
Miesto konania/miestnosť: FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra, miestnosť A-112

Názov podujatia: Poznáš svojho suseda?
Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 9:30 – 12:00 hod.
Typ podujatia: vedomostná súťaž
Cieľová skupina: študenti stredných a vysokých škôl
Stručný popis: V súťažno-zábavnom kvíze budú môcť tímy ukázať svoj postreh, kreativitu, šikovnosť, ale najmä vedomosti z rôznych oblastí (geografia, literatúra, jazyk, história a pamiatky, šport, hudba). Cieľom podujatia je predovšetkým zvýšenie povedomia a záujmu Generácie Z o dianie v geografickom a kultúrnom areáli strednej Európy.

Organizátor: Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre, tel.: 037/6408 876, e- mail: lenka.tkaczabakova@ukf.sk
Webová stránka podujatia: https://www.fss.ukf.sk/sk/
Miesto konania/miestnosť: FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra, miestnosť A-112

Cieľová skupina: mládež
Stručný popis: Prehliadka výstavy v Nitrianskej galérii spojená s prednáškou lektorky, interpretáciou umenia a seminárom pre študentov FSŠ.
Organizátor: Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre, tel.: 037/6408856, e-mail: elehotakova@ukf.sk

Cieľová skupina: mládež
Stručný popis: Prehliadka Nitrianskeho hradu a Horného mesta spojená s prednáškou lektorky o histórii hradu a kultúrnych pamiatkach.
Organizátor: Ústav pre vzdelávanie pedagógov FSŠ UKF v Nitre, tel.: 037/6408856, e-mail: elehotakova@ukf.sk

Názov podujatia: Cestou – necestou po strednej Európe Termín podujatia: 25.9.2017 – 15.11.2017
Čas podujatia: celý deň
Typ podujatia: súťaž

Cieľová skupina: mládež
Stručný popis: Do prvého ročníka fotografickej súťaže sa môžu prihlásiť všetci študenti a doktorandi na FSŠ so svojimi fotografiami zo strednej Európy (SR, ČR, PL, HU, Rakúsko) do troch sekcií (Príroda a vidiek, Metropoly a mestá, Ľudia a kultúra). Fotky vo formáte A4 je potrebné doručiť na sekretariát Katedry cestovného ruchu do 15.11.2017 so svojím menom, priezviskom a stručným popisom. Informácie o súťaži budú zverejnené na plagátoch v budove FSŠ, na internáte, na webovej stránke FSŠ. Zamestnancom pošleme maily, aby o akcii vedeli informovať svojich študentov. Takisto študentom pošleme maily spolu s plagátom. O víťazovi

Názov podujatia: Hodina v galérii Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 10:00 – 12:30 hod. Typ podujatia: prednáška, exkurzia

Webová stránka podujatia:
Miesto konania/miestnosť: Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Názov podujatia: Hrad a Horné mesto Termín podujatia: 9.11.2017
Čas podujatia: 10.00 – 12.30 hod.
Typ podujatia: prednáška, exkurzia

Webová stránka podujatia:

Miesto konania: Nitriansky hrad

v jednotlivých sekciách rozhodnú hlasy 6 člennej odbornej poroty (profesionálny fotograf a jeden zástupca z každého pracoviska FSŠ – KCR, UMJL, USJK, UVP a dekanát). Hlasovať za víťazov môžu aj študenti, a to v čase od 6. – 15.11., kedy bude v budove FSŠ na chodbách nainštalovaná výstava súťažných fotografií. Slávnostné vyhlásenie víťazov v každej sekcii plánujeme na 15. 11. 2017.

Organizátor: Katedra cestovného ruchu FSŠ UKF v Nitre, tel.: 0917 230 559, e-mail: trepanova@ukf.sk
Webová stránka podujatia: https://www.fss.ukf.sk/sk/
Miesto konania/miestnosť: FSŠ UKF v Nitre, Dražovská 4, Nitra

Filozofická fakulta

Názov podujatia: Deň s románskymi jazykmi
Termín podujatia: 6. – 10. 11. 2017
Typ podujatia: séria prednášok, seminárov, workshopov, súťaží
Cieľová skupina: študenti románskych jazykov
Stručný popis: Deň s románskymi jazykmi predstavuje aktivitu Katedry romanistiky venovanú všetkým trom sekciám – talianskej, francúzskej i španielskej, ktorej cieľom je zaujímavým spôsobom formou prednášok, workshopov, besied či umeleckých (kreatívnych) aktivít (Umelecký deň s románskym jazykom) prepojiť teoretické poznatky študentov – romanistov s ich praktickým využitím, a to najmä so zreteľom na budúce uplatnenie sa na trhu práce, ale aj na rozšírenie všeobecných poznatkov o kultúre či civilizácii románskych krajín.
Organizátor: Katedra romanistiky FF UKF v Nitre
Web stránka podujatia:
https://www.facebook.com/events/155889858338895/
Miesto konania: Katedra romanistiky FF UKF v Nitre, Hodžova 1, Nitra

Harmonogram sprievodných podujatí:

 •   Deň s románskymi jazykmi
  Termín: 6.11.2017, 13:00 – 14:30 hod.
  Miesto: miestnosť S-020, FF UKF, Hodžova 1, Nitra
  Otvárajme spoločne cesty nádeje (beseda s pozvanými hosťami, ktorí majú skúsenosť s charitatívnou a dobrovoľníckou činnosťou v krajinách, kde sa prednostne hovorí jedným z románskych jazykov).
  Organizátor: PaedDr. Mária Lalinská, PhD. (e-mail: mlalinska@ukf.sk)
 •   Umelecký deň s románskymi jazykmi
  Termín: 9.11.2017, 9:00 – 15:30 hod.
  Miesto: miestnosť H-218, FF UKF, Hodžova 1, Nitra
  Umelecké slovo romanistov (súťaž v umeleckom prednese poézie aprózy v románskom jazyku alebo prednese prekladovej literatúry v slovenskom jazyku) Organizátori: PaedDr. Mária Lalinská, PhD. (e-mail: mlalinska@ukf.sk), Mgr. Silvia Rybárová, PhD. (e-mail: srybarova@ukf.sk)
  Hlas romanistov (súťaž v speve v románskych jazykoch)
  Organizátori: PaedDr. Mária Lalinská, PhD. (e-mail: mlalinska@ukf.sk), Mgr. Stéphane Tardy (e-mail: stardy@ukf.sk)
  Umelecké pero romanistov (súťaž v kreatívnom písaní poézie a prózy v románskych jazykoch, autorské čítanie textov umiestnených v súťaži na prvých troch pozíciách za jazyk)

Organizátori: PaedDr. Mária Lalinská, PhD. (e-mail: mlalinska@ukf.sk), Mgr.

Veronika Labancová (e-mail: veronika.labancova@ukf.sk)

 Prekladateľská súťaž
Termín: 10.11.2017, 9:15 – 10:45 hod.
Miesto: miestnosť H-112, FF UKF, Hodžova 1, Nitra
Oficiálne vyhodnotenie a diskusia k prekladateľskej súťaži (podmienky účasti, pokyny a súťažné texty sú zverejnené na webovej stránke udalosti).
Organizátor: Mgr. Monika Šavelová, PhD. (e-mail: msavelova@ukf.sk)
Web: https://www.facebook.com/events/155889858338895/

Názov podujatia: Learning as an Adventure from Early School Age (or: Seeds of Wisdom, Mutual Respect, Creativity, Cooperation and Joy in the Classroom) – Učenie sa ako dobrodružstvo od prvého ročníka základnej školy (alebo: Zrnká múdrosti, vzájomný rešpekt, spolupráca a radosť v triede)

Termín podujatia: 7.11.2017
Čas podujatia: 7:30 – 9:00 hod.
Typ podujatia: prezentácia a workshop
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Participanti podujatia sa oboznámia s alternatívnymi metódami a prístupmi vo vzdelávaní žiakov mladšieho školského veku v súkromnej málotriednej škole Makovičky v Nitre. Jej zakladateľka a učiteľka Mgr. Silvia Seigne bude prezentovať efektívnosť ich uplatňovania vo vyučovaní obsahu viacerých predmetov v anglickom jazyku.
Organizátor: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre, kontakt: doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., e-mail: jhartanska@ ukf.sk
Spoluorganizátor: Súkromná málotriedna škola „Makovičky“, Baničova 654, Nitra
Webová stránka podujatia: http://www.kaa.ff.ukf.sk
Miesto konania: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, Nitra, miestnosť č. 211

Názov podujatia: „Deutsch interaktiv und spielerisch“ – 3. interaktiver Workshop für Grundschulen und Gymnasien („Nemecky interaktívne a hravo“ – 3. interaktívny workshop pre základné školy a gymnáziá)
Termín podujatia: 7.11.2017

Čas podujatia: 11:00 – 13:00 hod.
Typ podujatia: workshop
Cieľová skupina: deti, mládež
Stručný popis: Interaktívny workshop pre základné školy a gymnáziá sprostredkuje žiakom zážitkovou a interaktívnou formou poznatky o reáliách a literatúre pre deti a mládež nemecky hovoriacich krajín. Tento ročník workshopu je pútavý tým, že študenti nemeckého jazyka a literatúry v rámci hry s názvom „Potulky po nemecky hovoriacich krajinách a Slovensku“ pripravili pre žiakov základných škôl a gymnázií mnoho zaujímavých činností a prekvapení. V rámci podujatia priblížia študenti nemeckého jazyka a literatúry účastníkom workshopu interaktívnou formou rozprávky bratov Grimmovcov a vybrané diela detskej a mládežníckej literatúry. Súčasťou podujatia je aj výstava kníh pre deti a mládež.

Organizátor: Katedra germanistiky FF UKF v Nitre
Webová stránka podujatia: http://www.kger.ff.ukf.sk, facebook: Katedra germanistiky FF UKF v Nitre
Miesto konania: Katedra germanistiky FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, Nitra, miestnosti ST- 114, 118

Názov podujatia: Historické dni 2017: 100 rokov – veľa či málo? K stému výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie
Termín podujatia: 7.11.2017
Čas podujatia: 9:00 – 13:00 hod.

Typ podujatia: seminár
Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Dňa 7. 11. 2017 (25. októbra podľa juliánskeho kalendára) ubehne presne 100 rokov od udalostí v Rusku, ktoré ovplyvnili dianie v Európe na dlhé desaťročia. Seminár bude zameraný na pripomenutie týchto udalostí a ich najvýznamnejších osobností. Zároveň poukáže na odozvu revolúcie v jednotlivých krajinách Európy.
Organizátor: Katedra histórie FF UKF v Nitre
Spoluorganizátor: Konštantínov historický spolok – študentský spolok pri Katedre histórie FF UKF v Nitre
Webová stránka podujatia: http://www.khis.ff.ukf.sk/
Miesto konania: Akropola (H-307), Hodžova 1, Nitra

Názov podujatia: Culturologos
Termín podujatia: 7.11.2017
Čas podujatia: 13.00 hod.
Typ podujatia: vedecký seminár
Cieľová skupina: verejnosť, odborná verejnosť, študenti
Stručný popis: „Utváranie identity a referencie v podmienkach transkulturality“ (prednáška) Organizátor: Katedra kulturológie FF UKF v Nitre

Webová stránka podujatia: http://www.kkult.ff.ukf.sk/
Miesto konania: FF UKF v Nitre, Hodžova 1, Nitra, miestnosť H -115

Názov podujatia: Digital a ľudské práva Termín podujatia: 7.11.2017
Čas podujatia: 12.30 hod.
Typ podujatia:workshop

Cieľová skupina: 3. a 4. ročník študentov gymnázií v nitrianskom okrese
Stručný popis: Workshop je zameraný na zvyšovanie schopnosti kritického myslenia generácie Z v mediálnej oblasti s afinitou k rešpektovaniu ľudských práv.
Organizátor: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF, kontakt: doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., PhDr. Ivana Bulanda, PhD.
Spoluorganizátor: Katedra etickej a občianskej výchovy UMB Banská Bystrica, prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Webová stránka podujatia:
Miesto konania: Galéria Univerzum, Dražovská 4, Nitra

Názov podujatia: Návrat do minulosti Šale
Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 8:00 – 12:30 hod.
Typ podujatia: prednáška/prezentácia + workshop – tvorivé dielne Cieľová skupina: žiaci – 1. stupňa ZŠ ( 4. ročník)

Stručný popis: Interaktívne prednášky spojené s tvorivou dielňou tematicky zameraná na spoznávanie hnuteľných archeologických prameňov od praveku po novovek zo Šale a okolia. Do tvorivých workshopov budú deti aktívne zapojené formou viacerých aktivít: výroba replík pravekých domov, hľadanie stratených šperkov, výroba archeologických artefaktov a i.

Organizátor: Katedra archeológie FF UKF, garant podujatia: Mgr. Zuzana Borzová, PhD., e-mail: zborzova@ukf.sk
Webová stránka podujatia: http://www.karch.ff.ukf.sk/
Miesto konania: ZDŠ Jozefa Murgaša v Šali

Názov podujatia: Historické dni 2017: Historycon – o histórii vážne aj veselo Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 9:00 – 14:00 hod.
Typ podujatia: seminár

Cieľová skupina: verejnosť, mládež, odborná verejnosť
Stručný popis: Často opakovaná veta: Náš pracovný trh nepotrebuje ďalších historikov!, sa stáva už okrídlenou. Ambíciou organizátorov seminára je ukázať študentom histórie a príbuzných vied, ale aj širokej laickej verejnosti, v akých profesiách je možné sa uplatniť aj po štúdiu tohto odboru, ako sa zorientovať na pracovnom trhu a akým spôsobom je možné získať peniaze na zrealizovanie dobrých nápadov. V rámci podujatia vystúpia najmä odborníci z praxe, ktorí vyštudovali odbor história, prípadne niektorý z príbuzných odborov. Organizátor: Katedra histórie FF UKF v Nitre
Spoluorganizátori: Konštantínov historický spolok – študentský spolok pri Katedre histórie FF UKF v Nitre, Herodotos o. z.
Webová stránka podujatia: http://www.khis.ff.ukf.sk/
Miesto konania: Akropola (H-307), Hodžova 1, Nitra

Názov podujatia: Násilie páchané na deťoch, ženách a jeho dôsledky Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 10.00 hod.
Typ podujatia: prednáška spojená s diskusiou

Cieľová skupina: študenti a učitelia
Stručný popis: Prednáška bude zameraná na domáce násilie, ktoré je páchané na deťoch a ženách v rodinnom prostredí, najmä na jeho dôsledky. Terapeutka a supervízorka Mgr. Eva Danková oboznámi študentov s históriou a súčasným stavom domáceho násilia v meste Nitra. Poukáže na formy pomoci obetiam násilia a terapeutické techniky.
Organizátor: Katedra sociológie FF UKF v Nitre, kontaktné osoby: PhDr. Monika Štrbová, PhD. a PaedDr. PhDr. Denisa Selická, PhD.
Spoluorganizátori:
Webová stránka podujatia: http://www.ksoc.ff.ukf.sk/
Miesto konania: Katedra sociológie FF UKF v Nitre, ul. B. Slančíkovej 1, Nitra, počítačová miestnosť

Názov podujatia: доц. Татьяна В. Никитенко, к.ф.н.: Об истоках возникновения оценочной лексики в русском языке (doc. Tatiana V. Nikitenko, CSc.: Hodnotiace/expresívne lexikálne jednotky v ruskom jazyku a ich vznik)
Termín podujatia: 8.11.2017

Čas podujatia: 11:00 – 12:30 hod.
Typ podujatia: prednáška v ruskom jazyku
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Prednáška doc. T.V. Nikitenko, CSc. prezentuje vznik expresívnych lexikálnych jednotiek, vyjadrujúcich postoj hovoriaceho k opisovanej skutočnosti, osobe, predmetu alebo javu (vo všetkých štýloch od knižného až po hovorový). Teoretická časť prednášky je vyvážená mnohými praktickými príkladmi z ruského jazyka.
Organizátor: Katedra rusistiky FF UKF v Nitre

Spoluorganizátor: Katedra svetových jazykov, Filologická fakulta, Vitebská štátna univerzita P. M. Mašerova, Maskovski prospekt 33, Vitebsk 210038, Bielorusko
Webová stránka podujatia: http://www.krus.ff.ukf.sk/
Miesto konania: miestnosť P-9, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Názov podujatia: Lesy a roviny – vernisáž výstavy Termín podujatia: 8.11.2017
Čas podujatia: 17:00 – 18:30 hod.
Typ podujatia: výstava

Cieľová skupina: verejnosť, študenti
Stručný popis: Vernisáž výstavy maliara Michala Ďurovku z Kysáča, ktorý patrí medzi akademických maliarov z radov vojvodinských Slovákov.
Organizátor: Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre Spoluorganizátor: Galéria Slovenského národného domu, Kysáč, Srbsko
Webová stránka podujatia:
Miesto konania: Galéria na schodoch FF UKF v Nitre, Hodžova 1, Nitra

Názov podujatia: Archeologické kolokvium
Termín podujatia: 9.11.2017
Čas podujatia: 9:00 – 12:00 hod.
Typ podujatia: prednáška/prezentácia + burza kníh a separátov Cieľová skupina: študenti odboru archeológia

Stručný popis: Doktorandi Katedry archeológie UKF budú prezentovať ciele, metodiku a výsledky svojich dizertačných prác študentom odboru archeológia, pozvaným hosťom a ďalším záujemcom. Súčasťou podujatia bude aj burza odborných kníh a separátov, ktoré môžu záujemcovia získať za symbolickú hodnotu.

Organizátor: Katedra archeológie FF UKF v Nitre, garant podujatia: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., e-mail: nbpazinova@ukf.sk
Webová stránka podujatia: http://www.karch.ff.ukf.sk/
Miesto konania: miestnosť H-308, FF UKF v Nitre, Hodžova 1, Nitra

Názov podujatia: prof. PhDr. Ivor Ripka, DrSc.: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti.
Termín podujatia: 9.11.2017
Čas podujatia: 14:45 – 16:15 hod.

Typ podujatia: lingvistická prednáška
Cieľová skupina: univerzitní študenti
Stručný popis: Vo svojej prednáške sa z lingvistického pohľadu zameria na vedecké dielo Pavla Jozefa Šafárika a na najstaršie dejiny Slovanov. Zhodnotí sedemzväzkové Spisy Pavla Jozefa Šafárika vydané vslovenčine (okrem poézie, prekladov akorešpondencie), ktoré v knižnej podobe vyšli na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach (v roku 1991). Zameria sa na dielo Slovanské starožitnosti (z roku 1837), ktoré prezentuje vtedajšie poznatky, a to nielen z archeológie, histórie, geografie, ale aj komparatívnej slovanskej a neslovanskej filológie a etymológie.
Organizátor: Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF Nitra
Webová stránka podujatia: http://www.ksjl.ff.ukf.sk/
Miesto konania: miestnosť P-6, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Názov podujatia: Odhalené tajomstvá archeológie Termín podujatia: 10.11.2017
Čas podujatia: 8:00 – 13:30 hod.
Typ podujatia: prednáška/prezentácia

Cieľová skupina: žiaci ZDŠ (všetky ročníky)
Stručný popis: Odborná prednáška spojená s prezentáciou má za cieľ oboznámiť žiakov s archeológiou ako vedným odborom. Prostredníctvom prezentácie budú predstavené hlavné archeologické metódy, ktoré si môžu deti sami vyskúšať. Ďalším zámerom je predstavenie archeologických nálezov zoradených podľa jednotlivých období v pracovných skupinách/stoloch od praveku cez stredovek až po novovek. Na prezentácii sa vystriedajú všetky ročníky ZDŠ v Trnovci nad Váhom.
Organizátor: Katedra archeológie FF UKF v Nitre, garant podujatia: Mgr. Zuzana Borzová, PhD., e- mail: zborzova@ukf.sk
Webová stránka podujatia: http://www.karch.ff.ukf.sk/
Miesto konania: ZDŠ Trnovec nad Váhom

Názov podujatia: Text a diskurz v súvislostiach Termín podujatia: 10.11.2017
Čas podujatia: 9:00 – 17:00 hod.
Typ podujatia: seminár

Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Seminár je zameraný na prezentáciu výsledkov výskumu textu a diskurzu. Poskytuje priestor pre referáty teoretickej, metodologickej, empirickej aj faktografickej povahy. Jeho cieľom je stimulovať a integrovať vedecké aktivity filológov aj nefilológov, etablovaných aj začínajúcich vedeckých pracovníkov.
Organizátor: Katedra rusistiky FF UKF v Nitre, kontakt: +421 37 6408 506
Spoluorganizátor: Slavistický ústav SAV v Bratislave, Dúbravská cesta 9, Karlova Ves
Webová stránka podujatia: http://www.krus.ff.ukf.sk/
Miesto konania: Sieň Konštantína Filozofa UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Názov podujatia: Mladý prekladateľ 2017 Termín podujatia: 10.11.2017
Čas podujatia: 8:00 – 11:00 hod.
Typ podujatia: súťaž

Cieľová skupina: mládež
Stručný popis: Slávnostné vyhodnotenie súťaže v preklade z anglického, nemeckého, španielskeho, ruského a francúzskeho jazyka . Súťaž je určená pre študentov stredných škôl. Organizátor: Katedra translatológie FF UKF v Nitre, kontakt: Soňa Hodáková, e-mail: shodakova@ukf.sk, tel.: 0905 143874
Webová stránka podujatia: http://www.ktr.ff.ukf.sk/sk/podujatia/
Miesto konania: Aula UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Pedagogická fakulta

Názov podujatia: Rozvoj medzi regionálnej informačnej gramotnosti vrámci celoživotného vzdelávania
Termín podujatia: 9.11.2017
Čas podujatia: 14:30 – 15:30 hod.

Typ podujatia: prezentácia
Cieľová skupina: odborná verejnosť
Stručný popis: Zámerom prezentácie je oboznámiť odbornú verejnosť s priebehom riešenia projektu Erasmus+ Developing Trans-regional information literacy for lifelong learning and the knowledge economy a výsledkami, ktoré jeho riešitelia dosiahli na spoločných stretnutiach v Petrozavodsku, Pekingu a Limericku. Projekt sa venuje rozvoju informačnej gramotnosti a akademickému písaniu v partnerských krajinách Rusko, Čína a Kazachstan.
Organizátor: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, PF UKF v Nitre
Webová stránka podujatia: –
Miesto konania: Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri