Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Viac ako 3 510 000 sčítaných obyvateľov 13. marca 2021, Pridal: Mgr. Mária Geierová

Vo štvrtok, 11.marca 2021, bolo sčítaných už viac ako 63 % obyvateľstva. Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov sa začalo 15. 2. 2021.

Výsledky sú dosiaľ spracovávané na úrovni krajov:

Nitriansky kraj

Nitriansky kraj eviduje 62,7 % sčítaných obyvateľov.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov je v obciach Bohunice 83,1 %, Vieska nad Žitavou 83 % a Čechy  80 %. Stav v sčítaní obyvateľov v mestách kraja je pomerne vyrovnaný, keď Levice majú 66,3 %, Nové Zámky 66,1 % a Topoľčany 65,6 % sčítaných obyvateľov. Pod priemerom kraja je mesto Kolárovo, kde je sčítaných necelých 54 % obyvateľov. Krajské mesto Nitra má doteraz sčítaných  64,5 % obyvateľov.

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj eviduje 64,8% sčítaných obyvateľov.

Senec 69%, Stupava 67,3% a Pezinok 66% sčítaných obyvateľov. V hlavnom meste sa sčítalo dosiaľ 64% obyvateľov. Z mestských častí napredujú práve menšie: Jarovce 80%, Rusovce 70% a Čunovo 68%, sídlisko Devínska Nová Ves 65,8% a mestská časť Petržalka so 65,7% sčítanými obyvateľmi.

Trnavský kraj

Trnavský kraj eviduje takmer 65 % sčítaných obyvateľov.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov Trnavského  kraja zaznamenali obce Majcichov 81,5 %, Jaslovské Bohunice  81 % a Lopašov 79 %. Krajské mesto Trnava eviduje 65,6 % sčítaných obyvateľov. Obyvatelia mnohých  miest nad 10-tisíc obyvateľov v kraji sa sčítali nad priemerom kraja, keď  Senica má 66,5 %, Šamorín 66 %, Hlohovec 65,5 % a  Sereď 65,3 % sčítaných obyvateľov.

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj eviduje 65,3 %  sčítaných obyvateľov.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov Trenčianskeho kraja zaznamenali obce Motešice 80,2 %, Lipník 80 % a Pravotice  79,6 %. Krajské mesto Trenčín má 67 %  sčítaných obyvateľov. Ďalšie mestá kraja nad 10-tisíc obyvateľov dosiahli pomerne vyrovnaný stav. Prievidza má takmer  66,7 % sčítaných obyvateľov, Nová Dubnica 66 %, Partizánske 65,7 % a zvyšné mestá majú okolo 64 % sčítaných.

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj eviduje 59,1 % sčítaných obyvateľov, čím sa zaraďuje pod celoslovenský priemer.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov je v obciach Medovarce, kde je takmer 88% sčítaných, Zemiansky Vrbovok 86%, Horný Badín 86%. Krajské mesto Banská Bystrica má 66.8%. ďalším mestom v poradí je Zvolen so 64,8% a Žiar nad Hronom so 62%. Ostatné mesta tohto kraja nad 10 000 obyvateľov dosahujú pri sčítaní výsledky okolo 60%, výrazne nižší podiel sčítaných obyvateľov má zatiaľ Fiľakovo 44,9%.

Žilinský kraj

Žilinský kraj eviduje 66,5 % sčítaných obyvateľov, čím prekračuje slovenský priemer a je suverénne najlepším krajom v Slovenskej republike.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov evidujú obce Trstené 91 %, Ondrašová 87,3 %  a Záborie 85,5 %.  Mesto Žilina zaznamenalo 65,3 % sčítaných obyvateľov. Výborné výsledky dosiahli aj ďalšie mestá kraja, keď  Dolný Kubín má 69 %, Liptovský Mikuláš 68 % a Ružomberok zatiaľ 67,5 % sčítaných obyvateľov. 

Prešovský kraj

Prešovský kraj eviduje 59,7 % sčítaných obyvateľov a je pod celoslovenským priemerom.

V kraji sú však malé obce, ktoré sa už teraz blížia svojím podielom sčítaných obyvateľov k 100 %.  Nižná Pisaná má 98 % sčítaných obyvateľov a Obručné  93  %, čo je prvenstvo v rámci SR. Krajské mesto Prešov má  64,7 % sčítaných obyvateľov. Obyvatelia sa hojne v rámci kraja sčítavajú v Poprade, ktorý má 67,3 % sčítaných obyvateľov, v Kežmarku  (67 %)  a vo Svidníku (66 %) sčítaných obyvateľov. Menej  sčítaných obyvateľov  v kraji má  zatiaľ mesto Levoča –  54 %.

Košický kraj

Košický kraj eviduje 55,6 % sčítaných obyvateľov, čo je najnižší podiel sčítaných obyvateľov v kraji vrámci Slovenska.

Najvyšší podiel sčítaných obyvateľov evidujú obce Obeliarovo 95,3%, Silická Brezová 84,2% a Trsteny 81,2%. V mestách nad 10 000 obyvateľov sú výrazné rozdiely. Napríklad Spišská Nová Ves má 64,5%, Michalovce 61%, Rožnava 60% a napríklad Trebišov len 51%. Košice evidujú zatiaľ 60,6% sčítaných obyvateľov. Z mestských častí Košíc svoje prvenstvo zatiaľ drží Poľov 69%, Loričník 68%, Pereš 67,6%.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

„Ďakujeme všetkým, ktorí si už splnili svoju zákonnú povinnosť a zároveň vyzývame, aby obyvatelia svoje sčítanie neodkladali na poslednú chvíľu.“

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a  obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25  do 250 eur.

Zdroj: Jasmína Stauder, hovorca pre SODB 2021

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri