Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Začína 28.  ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej hudby MUSICA SACRA 2018 30. mája 2018, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

Mesto Nitra je hlavným usporiadateľom festivalu duchovnej hudby, ktorého 28. ročník otvorí svoje brány pre všetkých milovníkov klasickej  hudby v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre. MUSICA SACRA 2018 sa tradične koná pod záštitou záštitu J. E. Mons. Viliama Judáka, nitrianskeho sídelného biskupa a primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča.

Otvárací koncert v nedeľu 10. júna 2018  ponúkne poslucháčom Omšu Trenčiansko – Teplickú od Mikuláša Schneidra Trnavského a ďalšie skladby skladateľov E. Suchoňa, P. I. Čajkovského, D. Bortňanského a ďalších  v podaní Zmiešaného speváckeho zboru TECHNIK  AKADEMIK, Komorného orchestra MUSICI DEL TEATRO a sólistov:  Lucie Kubekovej, Karolíny Vargicovej, Jiřího Zouhara a Daniela Čapkoviča pod dirigentskou taktovkou  Pavla Procházku.   Mikuláš Schneider Trnavský skomponoval počas kúpeľného pobytu v lete 1948 omšu pre miešaný zbor, sóla, orchester a organ Missa Trencin-Teplicensis. Premiéru mala v Trnave na sviatok Všetkých svätých roku 1953 a na chóre ju často uvádzali. Omša je kratšia nielen kvôli povolenému vynechaniu verša vo vyznaní viery, ale má stručnejšie i hudobné vyjadrenie.

 

Komorný orchester ZOE, Kristína Chalmovská – violončelo, Rastislav Jurčík – akordeón a dirigent Adam Sedlický  ponúknu na koncerte 17. júna 2018dve diela. Skladba „Sedem slov“ ruskej skladateľky tatárskeho pôvodu Sofie Gubajduliny, je založená na dvoch témach. Prvá znázorňuje utrpenie zastupované violončelom a bajanom – akordeónom a druhá téma stvárňuje spasenie a vykúpenie, čo majú za úlohu navodzovať sláčikové nástroje.

Druhé dielo „Trisagion“ Arvo Pärta je vystavaný na texte Akatistu k Ježišovi Kristovi. Skladba je rozdelená na rytmicky a dynamicky veľmi rozmanité úseky.

 

V nedeľu 24. júna2018uvedie zoskupenie mladých umelcov Kolády string trio  Goldbergove variácie BWV 988 Johanna Sebastiana Bacha. Johann Theophilus Goldberg bol mimoriadne nadaný mladý klaviristaa aj skladateľ. Od roku 1741študoval u Johanna Sebastiana Bacha. Goldberg hrával kniežaťu Hermannovi Carlovi von Keyserlingovi za bezsenných nocí. Ten si objednal u Bacha hudbu k týmto nočným koncertom a Bach napísal variácie, ktoré sú vlastne začiatkom novodobých dejín variácií a zároveň sú jedným z najkrajších a najväčších diel svojho druhu.

 

Program s názvom Pocta slovanskej duši uvedie v rámci festivalu zmiešaný vokálny súbor INGENIUM  ENSEMBLE dňa

  1. júla 2018. Súbor tvorí šesť mladých skúsených spevákov (z ktorých štyria sú súrodenci) zo slovinskej Ľubľany. V programe odznejú skladby J. H. Gallusa, S. Mokranjaca, J. D. Zelenku,
  2. Dvořáka, L. Janáčka , P. Česnokova a ďalších.

 

Tohtoročný festival Musica sacra sa koná vďaka finančnej podpore Mesta Nitry  a Nitrianskeho  samosprávneho kraja,   spoluusporiadateľskému  podielu Rehole Piaristov na Slovensku,  ako i   podpore všetkých mediálnych partnerov.

 

Vstup na  koncerty je voľný.

 

Aj v tomto roku čakajú návštevníkov tohtoročného festivalu neopakovateľné umelecké zážitky, umocnené chrámovým prostredím a  naplnia ich vnútro pokojom a radosťou.

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri