Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Zápisy do prvých ročníkov základných škôl 4. apríla 2018, Pridal: Viktória Baranová

Zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa uskutoční v dňoch 09.04.2018 – 13.04.2018 v jednotlivých školách.

Predškoláci pozor!

Podrobné informácie získate na webových sídlach základných škôl alebo ich telefónnych číslach

1.ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1 www.zspribinunr.edupage.org65 11 832

2.ZŠ Beethovenova 11, www.zsbeethovenova.edupage.org tel.: 65 11 186

3.ZŠ Benkova 34, ww.zsbenkova.sk, tel.:77 31 015

4.ZŠ Cabajská 2 www.zscabajska.edupage.org, tel.: 77 20 802

5.ZŠ kráľa Svätopluka, Dražovská 6 www.zszobor.edupage.org, tel.: 74 12 379

6.ZŠ Fatranská 14, www.zsfatranskanr.sk, tel.: 65 86 045

7.ZŠ Krčméryho 2, www.zskrcmeryho.sk, tel.: 77 28 381

8.ZŠ Na Hôrke 30, www.zsnahorke.edupage.org,
tel.: 77 32 964

9.ZŠ Nábrežie mládeže 5, www.zsnm.edupage.org,
tel.: 65 54 538

10.ZŠ s MŠ Novozámocká 129 www.zsmsnovozamocka.edupage.org 74 15 211

11.ZŠ Ščasného 22, www.zsdrazovce.edupage.org tel.: 65 62 145

12.ZŠ Škultétyho 1, www.zsskultetyhonitra.edupage.org tel.: 65 18 946

13.ZŠ Topoľová 8, www.zstopolovanr.edupage.org tel.: 64 10 031

14.ZŠ Tulipánová 1, www.zstulipanova.edupage.org tel.: 74 17 106

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri