Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre - TS 10. augusta 2018, Pridal: Mgr. Denisa Baranová

770. výročie udelenia kráľovských výsad Nitre 2. september 2018.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre 1. september – 30. september 2018

Téma : Zdieľané dedičstvo

2. 9. / NEDEĽA
16:00
Synagóga
SLÁVNOSTNÉ ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NITRE UDEĽOVANIE OCENENÍ MESTA NITRY

18:00

Ponitrianske múzeum, Veľká dvorana, Štefánikova tr.1

KRÁĽ BELO IV. A JEHO RODINA

Divadelná inscenácia v podaní súboru DRIM ZUŠ J. Rosinského v Nitre
Netradičné spracovanie osudov kráľovskej rodiny v kontexte historických udalostí na území strednej Európy

19:00

Svätoplukovo námestie

Otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018
HOJ, VLASŤ MOJA
Benefičný koncert ku Dňu ústavy a 770. výročiu udelenia kráľovských výsad Nitre Účinkujú: umelecký súbor SĽUK, Orchester Jána Berkyho-Mrenicu, Jolana Fogašová, Jana Bernáthová, Martin Babjak, Otokar Klein, Ján Babjak, Dušan Jamrich

14:00 – 20:00

NA VŔŠKU

Historický trh s ukážkami dobového života z čias udelenia mestských výsad a historický sprievod

NA KORZE

Jarmok ľudových remesiel a výtvarných diel, tvorivé dielne pre deti, ľudová detská hudba na pešej zóne a Svätoplukovom námestí

4. 9. / UTOROK

17:00

Synagóga

Vernisáž s uvedením publikácie
NAJSTARŠIA KNIHA MESTA NITRY 1681 – 1693
Pramenná edícia najstaršej úradnej knihy mesta
NITRA V OBDOBÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKYVýstava dokumentov Štátneho archívu v Nitre, do 31. 10. 2018
100 ROKOV ČESKOSLOVENSKEJ POŠTOVEJ ZNÁMKYFilatelistická výstava, do 23. 9. 2018

6. – 7. 9. / ŠTVRTOK – PIATOK

13.00

Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 14

30 ROKOV VÝSKUMU NITRIANSKEHO HRADU

Medzinárodná konferencia Archeologického ústavu SAV v Nitre, vstup voľný

7. 9. / ŠTVRTOK

14:00

Župný dom, koncertná sála, Župné námestie 3

ODOVZDÁVANIE VÝROČNÝCH CIEN REVUE PAMIATKY A MÚZEÁ

vstup na pozvánky

18.00

Synagóga

GALAKONCERT OPERNÉHO TRIA LA GIOIA

Sprievodné podujatia:

1. – 30. 9. / 8:00 – 18:00 hod.
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18
NITRA V TOKU DEJÍN
Výstava kníh a časopisov k 770. výročiu udelenia kráľovských výsad mestu Nitra

2. – 30. 9.
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
2. – 7. 9. / 10:00 – 17:00 okrem utorka
Výstava ZLATÝ ČEPIEC, KVETOVANÁ STUHA
2. – 30. 9. / 10:00 – 17:00 v pracovných dňoch okrem utorka Galéria po schodoch
Výstava ZDIEĽANÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

5. 9. – 30. 9.

Ponitrianske múzeum, Štefánikova tr.1

VÝSTAVA „ZNOVUOBJAVENÝ“ ARCHÍV MESTA NITRY

prezentácia písomností archívu mesta Nitry z rokov 1632 – 1922 z fondov Štátneho archívu v Nitre 5. 9. / 16:00
OBNOVENÉ REŠTAUROVANÍM
Otvorenie výstavy reštaurátorských prác Mgr. Lívie Šumichrastovej. Výstava potrvá do 27. 9.

7. 9.

VÝSTAVA „SVET POD MOJIMI ŠTETCAMI“

prezentácia celoživotnej tvorby Beáty Kabíčovej – Vinceovej od 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Výstava potrvá do 14. 10.

8. 9.

10:00 – 13:00

Synagóga

AUDIOVIZUÁLNE PREDNÁŠKY

100 rokov prvej čs. poštovej známky – Muchove Hradčany / RNDr. Pavol Lazar Slovenskí tvorcovia čs. poštových známok / Mgr. Antónia Paulinyová
25 rokov slovenskej známkovej tvorby / Ing. Jarmila Brichtová

8. 9. – 28. 9.

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA – KOMENTOVANÉ PREHLIADKY
8. 9. / 15:00 MESTSKÝ CINTORÍN V NITRE
pred hlavnou bránou
Mgr. Richard E. Pročka, PhD., miesta posledného odpočinku významných osobností mesta a diela známych sochárov

21. 9. / 16:00 FUNKCIONALISTICKÁ VILA KOLLMANNOVCOV, NKP
pred bránou vily, Kmeťkova 22
Ing. arch. Zuzana Kramárová, prezentácia pamiatkových hodnôt vily pred komplexnou obnovou 26. 9. / 17:30 SECESNÁ ARPÁSSYHO VILA, NKP
pred bránou vily, Kamenná 8
Ing. arch. Zuzana Kramárová
28. 9. / 16:00 NÉCSEYHO DOM PRED UKONČENÍM OBNOVY, NKP
pred bránou KPÚ Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8.
Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD., Mgr. Tatiana Danieličová

9. 9. / 14:00 – 18:00
Slovenské poľnohospodárske múzeum, Dlhá 92
NEDEĽNÝ PIKNIK V MÚZEU
Tvorivé dielne, prehliadky skanzenu, hudobná produkcia, detské divadlo, jazda parnou železnicou, zľavnené vstupné, info: muzeum@agrokomplex.sk

13. 9. / 9:00 – 16:00
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ
Seminár pre vedúcich folklórnych kolektívov

16. 9. / 16:00
Synagóga
ROK V ŽIDOVSKEJ TRADÍCII
Rozprávanie členky Židovskej náboženskej obce v Nitre o význame sviatkov pre židovskú rodinu, tradíciách a zvykoch s nimi spojenými, spolu s názornou ilustráciou predmetov

17. 9. a 19. 9./ od 14:00 hod.
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
TVORIVÉ DIELNE ĽUDOVÝCH REMESIEL PRE DETI

21. 9. / 13:00 – 16:00
SPU Nitra, tr. A. Hlinku 2, A pavilón, KUPH
VIA MAGNA
Slávnostné zasadnutie spoločnosti angažujúcej sa v oblasti propagácie kultúrneho dedičstva Záujem o účasť je potrebné nahlásiť 2 dni vopred na: doc.huska@post.sk

/18:00 – 18:15

RINGING THE BELLS

Rozozvučanie zvonov na území mesta, zapojenie sa do medzinárodnej aktivity a podpora myšlienky prehĺbenia záujmu verejnosti o kultúrne dedičstvo.
Bližšie info: https://sharingheritage.de/projekte/friede-sei-ihr-erst-gelaeute-ringing-the-bells/.

22. 9. / 9:00 – 13:00
Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8
PUTOVANIE PAMIATKAMI A PRÍRODOU NITRY
Dva bloky aktivít určených pre deti vo veku 6 až 15 rokov.
Spoznávanie krás prírody okolia Nitry a zaujímavostí pamiatok Horného mesta spolu s archeologickými nálezmi v sprievode odborníkov.
Pre obmedzenú kapacitu je potrebné sa vopred prihlásiť na: alena.zacharova@sopsr.sk, zborzova@ukf.sk, michaela.niklova@pamiatky.gov.sk

/ 13:30 – 17:00
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8
DEŇ NA KRAJSKOM PAMIATKOVOM ÚRADE NITRA
Cyklus prednášok o architektonických a výtvarných hodnotách našej minulosti
Ukážka a objasnenie problematiky reštaurovania
Hravé spoznávanie pamiatok pre najmenších
Pre obmedzenú kapacitu je potrebné sa vopred prihlásiť na: richard.procka@pamiatky.gov.sk

/ 13:30 – 18:00
Pribinovo námestie, pred sochou Pribinu
NEHYBNÍ STRÁŽCOVIA V MESTE POD ZOBOROM
Zážitková forma využitia sôch Horného mesta ako prostriedok neformálnej prezentácie dejín Nitry

23. 9. / 13:00 – 17:00
Kalvária
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA KALVÁRII
Piknik vo farskej záhrade, oboznámenie s dejinami farnosti a misijnej činnosti SVD, Kostolík Božieho hrobu / komentovaná prehliadka historikom architektúry

25. – 27. 9.
Nitrianska galéria, Župné námestie 3
Výtvarný ateliér
NITRIANSKA GALÉRIA – CEZ OKNO, TVORIVÁ VÝTVARNÁ DIELŇA
25. 9. / 14.00 / pre verejnosť a organizované skupiny, deti a mládež
26. 9. / 14.00 / pre verejnosť, dospelí a seniori
27. 9. / 10.00 / pre školské skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ,
Prihlasovanie: pedagog@nitrianskagaleria.sk, tel.:037/657 96 41, maximálny počet: 25 detíDEPOZITÁRE
27. 9. / 10:00 – 11:00, 13:00 – 15:00 /

www. nitrianskagaleria.sk

26. 9. / 15:00
Aula SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2
AREÁL SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ UNIVERZITY V NITRE– NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA
Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.,
Prednáška o histórii areálu Vysokej školy poľnohospodárskej, jeho významu pre mesto Nitra a následný urbanistický rozvoj, výstava malieb z obdobia výstavby areálu a historických fotografií, prehliadka objektov NKP.

/ 16:00
Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3
TVORIVÉ DIELNE ĽUDOVÝCH REMESIEL PRE DOSPELÝCH

page4image19136

sprístupnenie depozitárov NG pre verejnosť: školské skupiny, individuálne návštevy pre všetky vekové

page4image20184

kategórie

27. 9. / 10:00 . Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18
Prednáška DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV

28. 9. / 18:00
Kostol sv. Ladislava, priestory gymnázia a Rehole piaristov v Nitre
A. GRASSALKOVIČ, MÁLO ZNÁMY MECENÁŠ…
Život a dielo A. Grassalkoviča v prepojení s Nitrou a piaristami v podaní študentov Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre
Prednášky, vernisáž prác k téme, spevácky zbor Psallite Deo, scénický tanec

27. 9. – 1.10.

OSLAVY SVETOVÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU

bližšie info: www.nitra.eu
27. 9. / 17:00
Turistické informačné centrum Nitra, Štefánikova trieda 1
KDE SA MINULOSŤ STRETÁVA S BUDÚCNOSŤOU
Zážitková prehliadka, info: info@nitra.sk, www.nitra.eu
29. 9. / 15:00 – 18:00
ZOBORSKÝ KLÁŠTOR
Divadelné predstavenie: Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi, tvorivé dielne pre deti, prehliadky so sprievodcom, jazda konským povozom, otvorenie lapidária archeologických nálezov v areáli kláštora

30. 9. / 15:00 – 17:00
Chrenová I, Nábrežie mládeže, trávnatá plocha medzi blokmi A a B
PIKNIK PRI RUKÁCH
Slávnostné vyvrcholenie spoločného projektu ZUŠ J. Rosinského v Nitre a Mesta Nitry pod názvom Bartfay medzi nami a odhalenie sochy Pocta hudbe (Ruky), jej návrat do verejného priestoru

Hlavní usporiadatelia / logá/:
Ministerstvo kultúry SR
ICOMOS Slovensko
Pamiatkový úrad SR
Slovenské národné múzeum
Revue Pamiatky a múzeá
Združenie historických miest a obcí Slovenska

Archeologický ústav SAV v Nitre Mesto Nitra
Nitriansky samosprávny kraj Štátny archív v Nitre

Spoluusporiadatelia:

Detský svet Happy Bubi
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Krajský pamiatkový úrad Nitra
Nitrianska galéria
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského v Nitre
Ponitrianske múzeum
Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Slovenské poľnohospodárske múzeum, agrokomplex, NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Správa CHKO Ponitrie
Stredoveká taverna
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Via Magna
Zoborský skrášľovací spolok
Základná umelecká škola J. Rosinského v Nitre
Zväz slovenských filatelistov – Klub filatelistov 52 – 51 Nitra
Židovská náboženská obec Nitra

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri