Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Európske voľby 2019 24. mája 2019, Pridal: Monika Hozáková

25. mája nás čakajú eurovoľby 2019. Prečítajte si dôležité informácie o Európskom parlamente a priebehu volieb.

V sobotu, 25. mája, si na Slovensku budeme voliť 14 zástupcov do Európskeho parlamentu, ktorí v ňom budú hájiť naše záujmy nasledujúcich päť rokov. Pre občanov Slovenska to budú už štvrté európske voľby od nášho vstupu do Európskej únie. „V eurovoľbách 25. mája budeme rozhodovať o tom, aká bude budúcnosť Európy. Preto by malo čo najviac občanov Slovenska prísť k volebným urnám, aby dali najavo v akej Európe chcú žiť a vybrali si kvalitných europoslancov, ktorí ich v nej budú zastupovať,“ povedal Dionýz Hochel, poverený riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Európsky parlament je zastupiteľským orgánom viac ako 500 miliónov občanov z 28 členských štátov Európskej únie. Je jedinou nadnárodnou inštitúciou, ktorej 751 poslancov je volených v demokratických, priamych a všeobecných voľbách v jednotlivých členských štátoch EÚ. V európskych voľbách sa o hlasy občanov uchádzajú národné politické strany. Keď sa ich členovia dostanú do EP, zoskupujú sa podľa príslušnosti k jednotlivým európskym politickým skupinám. Po zvolení nového Európskeho parlamentu bude jednou z prvých úloh nových poslancov voľba nového predsedu Európskej komisie a celého kolégia komisárov.

Koncom apríla odštartovala Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku roadshow pod názvom Tentoraz idem voliť – Doma v EÚ. Cieľom roadshow bolo priblížiť ľuďom fungovanie Európskeho parlamentu, upriamiť pozornosť na možnosti, ktoré Európska únia ponúka občanom a motivovať ľudí, aby prišli 25. mája k volebným urnám. Viac o roadshow tu. Počas 4 týždňov roadshow Tentoraz idem voliť zavítala do 17 miest a zastavila sa aj v Nitre na Svätoplukovom námestí. Informácie, fotky a atmosféru z podujatia si môžete pozrieť tu. Do iniciatívy Tentoraz idem voliť sa na Slovensku zapojilo už viac ako 8000 ľudí, vrátane známych osobností ako Milan Lasica, Emília Vášaryová, Matej „Sajfa“ Cifra či športovci Ján Mucha a Robert Vittek.

Ako prebieha hlasovanie v eurovoľbách?

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú 25. mája 2019 vo všetkých volebných okrskoch. Hlasovanie prebieha medzi 7:00 a 22:00 hodinou.

Voliť môže každý slovenský občan, ktorý má na území Slovenska trvalý pobyt a najneskôr v deň konania dovŕši 18 rokov. Rovnako aj občan iného členského štátu EÚ, ktorý má na území SR trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Ak však nemôžete voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný, môžete požiadať obec svojho trvalého pobytu (na obecnom úrade) o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz umožňuje zápis do zoznamu voličov a hlasovanie v ktoromkoľvek inom volebnom okrsku na území Slovenskej republiky.  Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce, alebo v listinnej forme, prípadne elektronicky, najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Slovenskí občania s trvalým pobytom v SR, ktorí sa v deň volieb nezdržiavajú na území Slovenska, nemôžu v týchto voľbách hlasovať zo zahraničia.

Ak dlhodobo žijete v zahraničí a máte trvalý pobyt v inom členskom štáte Európskej únie, máte možnosť hlasovať za poslancov tej krajiny, v ktorej žijete.

Volič si vyberie jeden z hlasovacích lístkov a zakrúžkuje poradové čísla najviac u dvoch kandidátov. Hlasovací lístok vloží do obálky a následne do volebnej urny.

V eurovoľbách kandiduje 31 politických strán a hnutí. Zoznam kandidujúcich strán nájdete tu a zoznam kandidátov podľa politických strán tu.

Oficiálne výsledky volieb budú dostupné až 26. mája 2019 po ukončení hlasovania aj v poslednom členskom štáte Európskej únie – teda v Taliansku po 23:00. Oficiálne výsledky budú dostupné tu.

 

Monika Hozáková

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri